Про організацію роботи щодо своєчасності подання суб’єктами декларування електронних декларацій

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

від 20.12.2017 58

 

 

Про організацію роботи щодо

своєчасності подання суб’єктами

декларування електронних декларацій

 

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 3, 45-52ˡ Закону України "Про запобігання корупції", рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 2 "Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 19, з метою забезпечення своєчасності подання електронних декларацій суб’єктами декларування:

 

1. Затвердити перелік посад суб’єктів декларування виконавчого апарату районної ради, які зобов’язані щорічно подавати електронні декларації (додаток 1).

2. Ознайомити посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради з вимогами статей  3, 45-52ˡ Закону України "Про запобігання корупції".

3. Посадовим особам місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради, які зазначені у додатку 1 цього розпорядження, надати інформацію начальнику відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради про відповідне ознайомлення за формою, що додається (додаток 2) у термін до 01 січня 2018 року.

 

 

 

4. Затвердити перелік посад керівників комунальних установ, підприємств, організацій (юридичних осіб публічного права, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району),  які зобов’язані щорічно подавати електронні декларації (додаток 3);

5. Доручити начальнику відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради:

5.1. підготувати та надіслати депутатам районної ради сьомого скликання, керівникам комунальних установ, підприємств, організацій (юридичних осіб публічного права, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району), лист-повідомлення щодо необхідності своєчасного подання електронних декларацій суб’єктів декларування;

5.2. провести перевірку факту подання декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (https://public.nazk.gov.ua/);

5.3. у випадку встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування повідомити Національне агентство упродовж 3 (трьох) робочих днів з дня виявлення такого факту шляхом надсилання повідомлення (додаток 4) на адресу електронної пошти, зазначену на офіційному веб-сайті Національного агентства, та засобами поштового зв’язку (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова ради                                                                                  А.М.Мельник

 

 

Бідун 21170


Д о д а т о к  1

до розпорядження голови районної ради  від 20.12.2017 № 58-р

 

 

Перелік

посад суб’єктів декларування виконавчого апарату районної ради,

які зобов’язані щорічно подавати електронні декларації

 

Голова районної ради

 

Заступник голови районної ради

 

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

 

Радник голови районної ради з питань запобігання та виявлення корупції

 

Радник з економічних питань та спільної власності територіальних громад сіл і селищ району

 

Радник з питань зв’язків з органами місцевого самоврядування

 

Начальник загального відділу виконавчого апарату районної ради

 

Начальник фінансово-господарського відділу виконавчого апарату районної ради, головний бухгалтер

 

Начальник організаційного відділу районної ради

 

Начальник відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради

 

Головний спеціаліст відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради

 


 

Д о д а т о к  2

до розпорядження голови районної ради від 20.12.2017 №58-р

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про ознайомлення з вимогами подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

 

Я, __________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

ознайомлений з вимогами статей 3, 45 – 521 Закону України "Про запобігання корупції"; статтею 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення
та статтею 3661 Кримінального кодексу України.

 

 

 

"___" _____________ 2017 р.

________________
(підпис)

________________
(прізвище та ініціали)

 


 

Д о д а т о к  3

до розпорядження голови районної ради від 20.12.2017 № 58-р

 

 

Перелік

посад керівників  комунальних установ, підприємств, організацій (юридичних осіб публічного права, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району),  які зобов’язані щорічно подавати електронні декларації

 

Головний лікар Маневицької центральної районної лікарні

 

Головний лікар  Колківської  районної лікарні

 

Головний лікар Маневицького районного центру первинної медико-санітарної допомоги

 

Завідувач комунальної центральної районної аптеки

 

Директор Маневицької районної друкарні

 

Редактор Маневицької районної громадсько-політичної газети "Нова доба"

 

Директор Маневицького комунального госпрозрахункового проектно-виробничого архітектурно-планувального підприємства

 

Редактор Маневицької районної редакції проводового радіомовлення

 

Начальник комунального підприємства "Маневицька група по організації харчування дітей в шкільних закладах району"

 

Начальник комунального підприємства "Маневицький  райсількомунгосп"


Д о д а т о к  4

до розпорядження голови районної ради від 20.12.2017 № 58-р

 

 

Національне агентство з питань запобігання корупції

__________ № ____

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

 

Відповідно до частини другої статті 49 Закону України "Про запобігання корупції" повідомляємо про встановлення факту

________________________________________________________________

(неподання чи несвоєчасного подання)

 

декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, а саме  _________________________________  за 201__ рік

                                                               (тип декларації)

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта декларування)

____________________________________________________________________

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

____________________________________________________________________,

(адреса зареєстрованого місця проживання суб’єкта декларування

 (згідно з паспортними даними))

 

який(а) працює___________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування державного органу, органу місцевого самоврядування,

іншої юридичної особи публічного права)

 

на посаді ___________________________________________________________

_________________________________________________________________

(повна назва посади)

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(реквізити відповідального підрозділу (особи), прізвище, ім’я, по батькові працівника відповідального підрозділу (особи), номер телефону та адреса електронної пошти такого працівника (особи))

 

_________________________________

_______________

_________________

(керівник уповноваженого

підрозділу / уповноважена особа)

(підпис)

(ініціали та прізвище)