Про Програму розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Маневицькому районі на 2019-2020 роки і Порядок використання коштів районного бюджету, виділених для реалізації цієї Програми

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

від  21.12.2018   38/4

   смт. Маневичі  

                                                                                     

 

Про Програму розвитку культури, мистецтва

та   охорони   культурної   спадщини    в

Маневицькому районі на 2019-2020 роки

і Порядок використання коштів районного

бюджету, виділених для реалізації цієї Програми

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, гуманітарної політики, міжнародного співробітництва та туризму  від 18.12.2018 № 27/3,  районна рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити Програму розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Маневицькому районі на 2019-2020 роки (додається).

 

2. Затвердити Порядок використання коштів районного бюджету, виділених на реалізацію Програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Маневицькому районі на 2019-2020 роки (додається).

 

3. Рішення районної ради від  31.03.2016 № 7/17 "Про Програму розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Маневицькому районі на 2016-2018 роки" (з урахуванням змін, внесених рішеннями районної ради від 16.06.2016 №9/13, 23.02.2017 №18/7, 02.03.2018 №27/22) з контролю зняти.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови райдержадміністрації (за функціональним спрямуванням) і постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, гуманітарної політики, міжнародного співробітництва та туризму.

 

Голова ради                                                                                         А.М.Мельник

Дерлюк 21988


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 21.12.208  № 38/4

 

ПРОГРАМА

розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Маневицькому районі на 2019-2020 роки

 

Зміст

І. Паспорт (характеристика) Програми

ІІ. Загальна частина

ІІІ. Мета і основні завдання Програми

IV. Фінансове забезпечення Програми

V. Очікувані результати

VI. Координація та контроль за виконанням Програми

VII. Заходи Програми

І. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

відділ  культури та туризму райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови райдержадміністрації від 27 листопада 2018 року № 545 "Про проект Програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Маневицькому районі на 2019-2020 роки"

3.

Розробник програми

відділ  культури та туризму райдержадміністрації

4.

Співрозробники програми

районні підвідомчі установи культури і мистецтва

5.

Відповідальний виконавець програми

відділ  культури та туризму райдержадміністрації

6.

Учасники програми

Заклади культури, сільські, селищні ради, громадські та релігійні організації району

7.

Термін реалізації програми

2019-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

районний бюджет, бюджети сільських і селищних рад району

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, в тому числі:

1931 тис. гривень

1)

коштів районного бюджету

1931 тис. гривень

2)

коштів бюджетів сільських і селищних рад району

у межах кошторисних призначень

 

ІІ. Загальна частина

 

Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Маневицькому районі на 2019-2020 роки (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення розвитку культури, мистецтва та збереженні об’єктів культурної спадщини в районі на підставі аналізу виконання Програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Маневицькому районі на 2016-2018 роки, термін дії якої завершується у 2018 році.

У цій Програмі враховані завдання, визначені законами України "Про культуру", "Про охорону культурної спадщини", Стратегією сталого розвитку "Україна-2020", затвердженою Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, іншими законами України, указами Президента України та урядовими документами, а також рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, гуманітарної політики, міжнародного співробітництва та туризму.

 

ІІІ.  Мета і основні завдання Програми

 

Метою Програми є збереження і розвиток культурного надбання як ресурсу теперішніх і майбутніх поколінь, національно-патріотичне виховання, підвищення ролі закладів культури у піднятті престижу української держави, піднесення самобутньої культури району, підтримка книговидавничої справи, висвітлення заходів Програми в друкованих засобах масової інформації та на веб-сайтах.

Програма визначає стратегію розвитку галузі культури і мистецтва, пріоритетні завдання збереження культурної спадщини в районі на 2019-2020 роки.

Основні завдання Програми:

- створення умов для функціонування базової мережі закладів культури місцевого рівня, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, особливо дітей та юнацтва;

- державна підтримка професійного та аматорського мистецтва;

- збереження та актуалізація нематеріальної культурної спадщини, розвиток народних художніх ремесел;

- забезпечення охорони, збереження і використання культурної та археологічної спадщини;

- реалізація державної політики у сфері книговидавничої справи.

                                                                      

ІV. Фінансове забезпечення

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених на її виконання органами виконавчої влади та місцевого самоврядування  в районному та місцевих бюджетах.

За попередніми розрахунками для виконання передбачених Програмою заходів необхідно 1931 тис. грн, з них: 1931 тис. грн. з районного бюджету, з бюджетів сільських, селищних рад району – в межах бюджетних призначень.

 

V. Очікувані результати

 

Виконання Програми сприятиме значному поступу у системному розвитку культурної сфери в районі, забезпеченню культурного дозвілля населення, розширенню інформаційних ресурсів галузі, підвищенню якості культурно-мистецьких послуг, відродженню традиційної народної культури, національно-патріотичному вихованню, збереженню культурної та археологічної спадщини, популяризації читання.

 

VI. Координація та контроль за виконанням Програми

 

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює відділ культури та туризму райдержадміністрації .

Керівники установ культури і мистецтва району щороку до 15 грудня готують інформацію про хід виконання заходів Програми, до 05 грудня 2020 року – загальний звіт про результати її виконання і подають  відділу культури та туризму райдержадміністрації для узагальнення та інформування райдержадміністрації, районної ради.

 


VII. Заходи Програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини

в Маневицькому районі на 2019-2020 роки

 

№ з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці програми

Джерела фінансування

Прогнозований обсяг фінансування, тис. гривень

У тому числі за роками

2019

2020

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

І. Кадрове забезпечення, поліпшення умов праці та творчої діяльності працівників галузі

1.

Забезпечення організації та проведення  навчальних семінарів-практикумів, творчих конкурсів, змагань

Відділ культури та туризму райдержадміністрації

Районний бюджет

20

10

10

 

2.

Забезпечення проведення І (районного) етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу клубних закладів у сільській місцевості

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районний будинок культури

Районний бюджет

5

 

5

3.

Проведення районного конкурсу професійної майстерності серед клубних працівників

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районний будинок культури

Районний бюджет

5

5

 

4.

Проведення районного конкурсу професійної майстерності "Моя бібліотека – краща!" 

Відділ культури та туризму райдержадміністрації,

Маневицька РЦБС

Районний бюджет

15

7

8

 

Всього:

 

Районний бюджет

45

22

23

ІІ. Державна підтримка розвитку професійного та аматорського мистецтва

1.

Організація та проведення в районі концертів професійних національних та народних колективів

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районні та сільські підвідомчі установи

Районний бюджет

50

 

25

 

25

 

 

2.

Підготовка та проведення  фестивалю – конкурсу вокального мистецтва "Волинський зорепад"

Відділ культури та туризму райдержадміністрації,

районний будинок культури

Районний бюджет

 

100

 

50

 

50

3.

Підготовка та проведення районного етапу конкурсу читців "Мій любий краю", присвяченого річниці від дня народження Лесі Українки

Відділ культури та туризму райдержадміністрації,

районний будинок культури, Маневицька РЦБС

Районний бюджет

 

 

10

5

5

4.

Підготовка та проведення районного конкурсу вокальних ансамблів "Україна – як мати єдина"

Відділ культури та туризму райдержадміністрації,

районний будинок культури

Районний бюджет

 

10

10

 

 

Всього:

 

Районний бюджет

170

 

90

80

III. Організація дозвілля населення і розвиток аматорського мистецтва. Дослідження, збереження та відродження традиційної народної культури

1.

Підготовка і проведення літературно-мистецьких свят із відзначення річниць від дня народження Лесі Українки і Тараса Шевченка

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районні підвідомчі установи

Районний бюджет

 

10

5

5

2.

Підготовка та проведення районних фестивалів:

 

 

 

 

 

1)

фестиваль колядок і щедрівок

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районні та сільські підвідомчі установи

Районний бюджет

 

16

8

8

2)

фольклорний фестиваль "Поліський водограй"

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районні та сільські підвідомчі установи, Троянівська сільська рада

Районний бюджет

 

Місцевий бюджет

 50

 

в межах бюджетних призначень

25

 

 

 

 

25

 

 

 

 

3)

фестиваль сімейно – родинної творчості "Скарби співучого Полісся"

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районний будинок культури

Районний бюджет

 

6

3

3

 

4)

фестиваль народної творчості

"Піснеспіви Маневиччини", присвячений Дню Незалежності України

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районний будинок культури, сільські підвідомчі установи

Районний бюджет

70

35

35

 

5)

фестиваль творчості для осіб із обмеженими можливостями "Радість творчості – душа"

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, МРГОІ "Довіра"

Районний бюджет

6

 

3

 

3

 

3.

Забезпечення участі кращих аматорських колективів та виконавців району у Всеукраїнських та міжнародних фестивалях і конкурсах

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районний будинок культури

Районний бюджет

 

40

20

20

4.

Забезпечення участі аматорських колективів та виконавців району в обласних фестивалях, конкурсах та мистецьких святах:

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районний будинок культури

Районний бюджет

 

 

 

 

1)

огляд-конкурс народної інстру-ментальної музики "Калинова сопілка"

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районний будинок культури

Районний бюджет

 

3

3

 

 

2)

фестиваль народного танцю та духової музики

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районний будинок культури, дитячі музичні школи

Районний бюджет

 

 

2

2

 

3)

різдвяне святково-обрядове дійство "Три празники в гості"

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районний будинок культури

Районний бюджет

 

4

2

2

 

4)

мистецьке свято "Мамина колискова", присвячене Дню Матері

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районний будинок культури

Районний бюджет

 

4

2

2

 

5)

конкурс солістів-вокалістів та ансамблів малих форм імені Віталія Бобицького

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районний будинок культури, дитячі музичні школи

Районний бюджет

 

 

2

2

 

6)

фестиваль творчості дітей села "Золоте зернятко"

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районний будинок культури, дитячі музичні школи

 

Районний бюджет

 

3

 

3

7)

фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва ветеранів війни і праці, національно-визвольних змагань, присвячений перемозі над нацизмом у Другій світовій війні

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районний будинок культури

Районний бюджет

 

3

1,5

1,5

 

8)

фестивалях повстанської пісні у с. Новий Загорів Локачинського району та в урочищі Вовчак Турійського району

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районний будинок культури

Районний бюджет

 

4

2

2

9)

фольклорний фестиваль "Осінні барви Торчина"

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районний будинок культури

Районний бюджет

 

3

1,5

1,5

 

10)

фестиваль "Український коровай-сузір’я" (Володимир-Волинський район)

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районний будинок культури

Районний бюджет

 

3

1,5

1,5

 

5.

З метою вивчення, збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини, народних художніх промислів:

 

 

 

 

 

1)

виготовлення серії відеофільмів, DVD-дисків із записами поліських обрядів, народних пісень, документальних фільмів патріотичного спрямування

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районний будинок культури

Районний бюджет

 

 

50

30

20

 

2)

організація та проведення фольклорно-етнографічних експедицій

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районний будинок культури, Маневицький краєзнавчий музей

Районний бюджет

 

 

5

5

 

3)

організація та проведення виставок образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районний будинок культури, Маневицький краєзнавчий музей

Районний бюджет

 

 

10

5

5

 

6.

Здійснення запису фонограм і відеокліпів,  виготовлення дисків з метою розвитку та популяризації творчості, поновлення репертуару кращих аматорських колективів і виконавців району

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районний будинок культури

Районний бюджет

 

 

70

45

25

 

7.

З метою обміну досвідом та популяризації творчості забезпечення виступів аматорських колективів району в населених пунктах Волинської та інших областей України і за кордоном

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районний будинок культури

Районний бюджет

 

 

 

40

 

 

 

 

20

20

8.

Здійснення підтримки творчих ініціатив державних установ та підприємств, громадських та релігійних організацій у реалізації культурно-мистецьких проектів і програм, участі у фестивалях і конкурсах

Відділ культури та туризму райдержадміністрації спільно із громадськими та релігійними організаціями та професійними спілками

Районний бюджет

 

 

10

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

9.

Забезпечення проведення культурно-просвітницьких та літературно-мистецьких заходів із відзначення державних свят, важливих політичних подій, ювілейних дат, професійних свят за участю керівників районної державної адміністрації та районної ради

Відділ культури та туризму райдержадміністрації

Районний бюджет

 

50

25

25

10.

Підготовка та проведення творчого звіту аматорських колективів та окремих виконавців Маневицького району

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районний будинок культури

Районний бюджет

 

25

25

 

11.

Підготовка (запис фонограм, вокалу та аранжування) та виготовлення аудіодисків із піснями про населені пункти Маневицького району

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районний будинок культури

Районний бюджет

 

50

50

 

 

Всього:

 

Районний бюджет

539

 

 326,5

 

212,5

IV. Забезпечення діяльності бібліотечних установ

1.

Забезпечення видання "Календаря знаменних і пам’ятних дат Маневицького району"

Відділ культури та туризму райдержадміністрації,

Маневицька РЦБС, Маневицький краєзнавчий музей

Районний бюджет

 

10

5

5

 

2.

Підготовка та проведення районного творчого конкурсу "ART DISCOVERY"

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, Маневицька РЦБС

Районний бюджет

10

10

 

3.

Підготовка та проведення районного літературного конкурсу "Творчі канікули"

Відділ культури та туризму райдержадміністрації,

Маневицька РЦБС

Районний бюджет

 

10

 

10

4.

Підготовка та проведення районного конкурсу дитячої творчості «На святого Миколая творча іскорка палає»

Відділ культури та туризму райдержадміністрації,

Маневицька РЦБС

Районний бюджет

 

10

5

5

5.

Підготовка та проведення районного фестивалю "Книга єднає"

Відділ культури та туризму райдержадміністрації,

Маневицька РЦБС

 

40

20

20

6.

Підготовка та проведення районного етапу всеукраїнського конкурсу "Лідер читання"

Відділ культури та туризму райдержадміністрації,

Маневицька РЦБС

Районний бюджет

 

4

2

2

7.

Забезпечення проведення творчих зустрічей із письменниками та відомими особистостями в центральній районній бібліотеці

Відділ культури та туризму райдержадміністрації,

Маневицька РЦБС

Районний бюджет

 

 

3

 

 

 

1,5

 

 

 

1,5

 

 

8.

Підготовка та проведення тижня дитячого читання в районній бібліотеці для дітей

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, Маневицька РЦБС

Районний бюджет

 

4

2

2

9.

Виготовлення поліграфічної та сувенірної продукції з нагоди 80-річчя центральної районної бібліотеки

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, Маневицька РЦБС

 

20

20

 

 

Всього:

 

Районний бюджет

111

 

65,5

 

45,5

V. Початкова мистецька освіта та підготовка кадрів працівників культури

1.

Забезпечення участі учнів Маневицької ДМШ у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, інших культурно-мистецьких заходах

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, Маневицька дитяча музична школа

Районний бюджет

20

10

10

2.

Забезпечення участі учнів Маневицької ДМШ в обласних конкурсах, фестивалях та оглядах серед різних напрямків дитячого виконавства та обласних відбіркових турів всеукраїнських конкурсів

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, Маневицька дитяча музична школа

Районний бюджет

20

10

10

 

Всього:

 

Районний бюджет

40

 

20

20

 

VI. Музейне будівництво та розвиток музейної справи

3.

Придбання творів образотворчого та ужиткового мистецтва, предметів народного побуту, нумізматики, фалеристики тощо

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, краєзнавчий музей

Районний бюджет

 

20

 

 

10

 

 

10

 

4.

Проведення наукових досліджень та робіт із консервації, реставрації, музеєфікації пам’ятки підводної археології – дерев’яного човна-довбанки

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, краєзнавчий музей

Районний бюджет

 

 

100

 

50

50

7.

Розроблення наукової концепції та створення стаціонарної експозиції новітньої історії України

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, краєзнавчий музей

Районний бюджет

30

 

 

30

 

 

 

8.

Підготовка і проведення наукових конференцій із виданням збірників наукових матеріалів:

 

 

 

 

 

3)

наукової конференції "Минуле і сучасне Волині і Полісся: "Природні пам’ятки Волинського Полісся" (спільно із Черемським природним заповідником)

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, краєзнавчий музей

Районний бюджет

 

 

35

 

 

 

35

 

 

 

4)

наукової конференції "Минуле і сучасне Волині і Полісся: Чорторийськ в історії України  та Європи"

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, краєзнавчий музей

Районний бюджет

35

 

 

 

35

 

 

9.

Підготовка і видання каталогу-альбому з фондів Маневицького краєзнавчого музею

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, краєзнавчий музей

Районний бюджет

20

20

 

10.

 

 

Забезпечення участі Маневицького краєзнавчого музею у Всеукраїнських та міжнародних музейних фестивалях

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, краєзнавчий музей

Районний бюджет

 

20

10

10

11

Підготовка та проведення районного фотоконкурсу "Мій рідний край – куточок рідної Волині"

Відділ культури та туризму райдержадміністрації,

Маневицька РЦБС, Маневицький краєзнавчий музей,

Районний бюджет

 

10

5

5

12.

Підготовка і проведення районних семінарів-практикумів із відповідальними за громадські музеї району про форми роботи музею на сучасному етапі

Відділ культури та туризму, відділ освіти райдержадміністрації, краєзнавчий музей

Районний бюджет

 

6

3

3

13.

Виготовлення та друк рекламно-інформаційних поліграфічних матеріалів, сувенірної продукції

про туристичний та історико-культурний потенціал Маневицького району

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, краєзнавчий музей

Районний бюджет

 

60

30

30

 

 

Всього:

 

Районний бюджет

336

193

 

143

VII. Охорона культурної та археологічної спадщини

1.

Паспортизація пам’яток археології, історії, монументального мистецтва, містобудування та архітектури, садово-паркового мистецтва, науки і техніки національного та місцевого  значення, їх майнова оцінка

Відділ культури та туризму,  органи місцевого самоврядування

Районний бюджет

 

Місцеві бюджети

40

 

 

В межах кошторисних призначень

20

20

 

2.

Виготовлення та встановлення охоронних дошок і охоронних знаків нового зразка, інформаційних таблиць єдиного зразка на пам’ятках

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Районний бюджет

 

Місцеві бюджети

10

 

 

В межах кошторисних призначень

5

5

 

3.

Проведення ремонтно-реставраційних робіт на аварійних пам’ятках містобудування та архітектури місцевого значення

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Районний бюджет

 

Місцеві бюджети

80

 

 

 

В межах кошторисних призначень

40

40

4.

Проведення археологічних досліджень територій та пам’яток населених пунктів району

Відділ культури та туризму райдержадміністрації,   органи місцевого самоврядування

Районний бюджет

 

Місцеві бюджети

30

 

 

В межах кошторисних призначень

15

10

 

 

Всього:

 

Районний бюджет

160

80

80

 

VIIІ. Книговидавнича справа

1.

Фінансова підтримка місцевих авторів для видавництва та популяризації їх творів

Відділ культури та туризму райдержадміністрації

Районний бюджет

 

100

50

50

2.

Підготовка і видання збірника про учасників АТО на Сході України

Відділ культури та туризму райдержадміністрації

Районний бюджет

 

50

 

 

 

50

 

 

3.

Реалізація проекту "Проведення творчої фотозйомки основних туристсько-екскурсійних і природних об’єктів, дослідження архівних, літературних, музейних джерел, обробка і узагальнення існуючої інформації з наступним створенням оригінал-макету презентаційної ілюстрованої повноколірної науково-популярної книги про історичне минуле, природний і туристичний потенціал, соціально-економічні реалії сьогодення та знакові постаті Маневицького району"

Відділ культури та туризму райдержадміністрації

Районний бюджет

180

180

 

4.

Друк презентаційної ілюстрованої повноколірної науково-популярної книги про історичне минуле, природний і туристичний потенціал, соціально-економічні реалії сьогодення та знакові постаті Маневицького району

Відділ культури та туризму райдержадміністрації

Районний бюджет

200

200

 

 

Всього:

 

Районний бюджет

530

 

430

 

100

 

 

УСЬОГО:

 

Районний бюджет

1931

 1227

704

                     


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 21.12.2018  № 21/4

 

Порядок

використання коштів районного бюджету, виділених на реалізацію

Програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини

в Маневицькому районі на 2019-2020 роки

 

І. Загальні положення

 

1. Порядок використання коштів районного бюджету, виділених на реалізацію Програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Маневицькому районі на 2019-2020 роки (далі – Порядок) розроблений відповідно до статей 20, 90, 91 Бюджетного кодексу України.

2. Порядок визначає і регулює механізм використання коштів районного бюджету на фінансування заходів Програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Маневицькому районі на 2019-2020 роки                  (далі – Програма розвитку).

3. Мета цього порядку полягає у забезпеченні прозорого та ефективного використання коштів районного бюджету.

4. Головними розпорядниками коштів районного бюджету, що спрямовуються на фінансування Програми розвитку, є:

- Маневицька районна державна адміністрація;

- відділ культури та туризму Маневицької районної державної адміністрації.

5. Розпорядниками коштів нижчого рівня щодо заходів, які проводяться відділом культури та туризму райдержадміністрації, є бюджетні установи, майно яких належить до спільної власності територіальних громад сіл і селищ району.

 

ІІ. Напрями використання коштів районного бюджету

 

6. Кошти районного бюджету використовуються для виконання заходів, визначених Програмою розвитку, за такими напрямами:

     1) кадрове забезпечення, поліпшення умов праці та творчої діяльності     працівників галузі;

     2) державна підтримка розвитку професійного та аматорського мистецтва;

3) організація дозвілля населення і розвиток аматорського мистецтва, дослідження, збереження та відродження традиційної народної культури;

4) забезпечення діяльності бібліотечних установ;

     5) початкова мистецька освіта та підготовка кадрів працівників культури;

     6) музейне будівництво та розвиток музейної справи;

     7) охорона культурної та археологічної спадщини;

     8) книговидавнича справа.

 

 

 

ІІІ. Вимоги щодо використання коштів районного бюджету

 

7. Фінансування видатків районного бюджету здійснюється у межах асигнувань, затверджених головними розпорядниками районного бюджету, відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду районного бюджету.

8. Розподіл коштів районного бюджету між учасниками виконання заходів Програми розвитку проводиться головним розпорядником коштів місцевого бюджету на підставі поданих ними обґрунтувань потреби в коштах і детальних розрахунків витрат по кожному заходу з урахуванням досягнутих результатів їх діяльності за звітний період на умовах пріоритетності.

9. Головний розпорядник коштів відповідно до розподілу перераховує кошти на відкриті в органах казначейства рахунки учасникам виконання заходів у межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.

10. Відповідно до Програми розвитку щороку згідно з розподілом функціональних обов’язків затверджується План основних культурно-мистецьких заходів.

11. Відповідно до затвердженого Плану основних культурно-мистецьких заходів розробляються індивідуальні положення та кошториси на проведення заходів, які затверджуються начальником відділу культури та туризму райдержадміністрації. Кошториси передбачають загальний обсяг і структуру витрат. Положення про проведення заходів визначає мету, завдання, порядок проведення, умови участі та заохочення колективів, окремих учасників.

12. Використання коштів районного бюджету для фінансової підтримки аматорських колективів району із званням "народний", "зразковий", проведення районних, обласних, всеукраїнських фестивалів, конкурсів та конференцій здійснюється для оплати добових, відряджень учасникам репетицій та культурно-мистецьких масових заходів відповідно до наказів відділу культури та туризму райдержадміністрації та/або кошторисів, затверджених начальником відділу культури та туризму райдержадміністрації.

13. Використання коштів проводиться відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

14. Закупівля товарів і послуг за  кошти районного бюджету здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

ІV. Відповідальність, звітність і контроль

 

15. Складання та подання фінансової звітності про використання районних коштів, а також контроль за цільовим використанням та ефективним їх витрачанням здійснюється відповідно до законодавства.

16. Відповідальність за використання коштів несуть головні розпорядники коштів районного бюджету: Маневицька районна державна адміністрація та відділ культури та туризму районної державної адміністрації.

 

Начальник відділу культури та туризму

районної державної адміністрації                                                        І.В.Дерлюк