Про районний бюджет на 2018 рік

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

                  

від  20.12.2017 25/3

    смт. Маневичі

 

Про районний бюджет на 2018 рік

 

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району від 18.12.2017  № 29/1, районна рада

 

в и р і ш и л а:

           

1. Визначити на 2018 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 432 156 850 грн., у тому числі: доходи загального фонду районного бюджету 430 019 950 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 2 136 900 грн., згідно з додатком  1 цього рішення;

- видатки районного бюджету за головними розпорядниками коштів районного бюджету та бюджетними програмами  у сумі 432 156 850 грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 429 439 950 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 2 716 900 грн., згідно з додатком  3 цього рішення;

- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 580 000 грн., у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 580 000 грн. згідно із додатком 2 цього рішення;

-  дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 580 000 грн., у тому числі: за рахунок передачі із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 580 000 грн. згідно із додатком 2 цього рішення;

 

2. Установити, що у 2018 році відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України у бюджетному процесі на рівні районного бюджету застосовується програмно-цільовий метод бюджетування.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету на 2018 рік  у сумі 800 000 гривень. 


4.  Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно із додатком  4 та формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів та будинків культури і клубів згідно із додатком  5 цього рішення.

 

5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок бюджету розвитку, згідно із додатком № 6 цього рішення.

 

6. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі                 620 000 гривень. 

 

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету  на 2018 рік за їх економічною структурою:

-  оплата праці;

-  нарахування на оплату праці;

-  медикаменти та перев’язувальні матеріали;

-  продукти харчування;

-  оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

-  соціальне забезпечення;

-  поточні трансферти місцевим бюджетам;

 

8. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію регіональних програм у сумі  2 069 476 грн. згідно із додатком № 7 цього рішення.

 

9. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

10. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, міжбюджетні трансферти з державного та інших місцевих бюджетів.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік є:

у частині доходів надходження,  визначені статтею 691  Бюджетного кодексу України;

у частині фінансування кошти, отримані із загального фонду районного бюджету;

у частині кредитування повернення коштів, наданих для кредитування   індивідуальних сільських забудовників.

 

12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського  рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

13. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити управлінню фінансів райдержадміністрації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  здійснювати в межах поточного бюджетного періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду районного бюджету.

 

14. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації:

- вносити зміни до показників районного бюджету відповідно до змін показників міжбюджетних відносин державного та інших місцевих бюджетів з районним бюджетом та вимог інших нормативно-правових актів;

- за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету,  фінансів та використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району проводити розподіл додаткових дотацій з державного бюджету та за обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів районного бюджету, перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної і економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду, програм, що фінансуються з районного бюджету, і об’єктів, будівництво яких проводиться за рахунок бюджету розвитку, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету.  

 

15. Установити, що,  у разі зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації, повноваження головних розпорядників коштів районного бюджету, визначених цим рішенням, передаються структурним підрозділам райдержадміністрації, які є їх правонаступниками.

Управлінню  фінансів райдержадміністрації,  управлінню Державної казначейської служби України у Маневицькому районі, структурним підрозділам райдержадміністрації після зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити зміни назв головних розпорядників коштів районного бюджету у документах, що використовуються у бюджетному процесі.

Установити, що передача бюджетних призначень від головних розпорядників коштів районного бюджету новоствореним структурним підрозділам райдержадміністрації у 2018 році здійснюється відповідно до вимог частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

 

16. Управлінню фінансів райдержадміністрації при формуванні розпису районного бюджету на 2018 рік привести бюджетні призначення головних розпорядників коштів районного бюджету до діючої у 2018 році Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

 

17.  Це рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.

 

          18.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 
Голова ради                                                                                А.М.Мельник 
 

 

 

Синюк 21185      
ДолученняРозмір
poyas_ray_2018.doc225.5 КБ
dodatok_1.xls43.5 КБ
dodatok_2.xls30.5 КБ
dodatok_3.xlsx28.35 КБ
dodatok_4.xls34.5 КБ
dodatok_5.xls34 КБ
dodatok_6.xls32 КБ
dodatok_7.xls55 КБ