Про районний бюджет на 2020 рік

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

від  24.01.2020   № 48/2

   смт. Маневичі  

                                                                                

 

Про районний бюджет на 2020 рік

 

03311200000

(код бюджету)

 

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 77 Бюджетного кодексу України районна рада

 

в и р і ш и л а:

           

1. Визначити на 2020 рік:

доходи районного бюджету у сумі 290 185 682  грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 246 871 582  грн., доходи спеціального фонду районного бюджету – 43 314 100 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 289 885 682  грн., у тому числі  видатки загального фонду районного бюджету – 244 179 482     грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – 45 706 200  грн.;

повернення кредитів до районного бюджету у сумі  266 000 грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету –                        266 000 грн.;

надання кредитів з районного бюджету у сумі 566 000 грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету – 300 000 грн. та надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету – 266 000 грн.;

профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі  2 392 100  грн. згідно із додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі    2 392 100  грн. згідно із додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету на 2020 рік у розмірі 500 000 грн., що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі  300 000 грн., що становить 0,12 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно із додатком 5 до цього рішення.

Відповідно до пункту 48 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України установити, що кошти цільових субвенцій з районного бюджету, визначені у розписі районного бюджету як видатки споживання, можуть спрямовуватись з місцевих бюджетів району на видатки розвитку відповідно до цільового призначення субвенцій, визначеного у додатку 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів з будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури  за об'єктами згідно із додатком  6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 12 552 452 грн. згідно із додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею  64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 і 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є джерела, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є доходи та трансферти, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, та залишки коштів спеціального фонду;

3) у частині кредитування є повернення коштів, наданих з районного бюджету для кредитування індивідуальних сільських забудовників.

8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету:

згідно з пунктом 1 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України;

згідно з пунктом 2 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на охорону та раціональне використання природних ресурсів;

згідно з пунктом 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 4 статті 13 Бюджетного кодексу України;

згідно з пунктом 8 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на видатки цільового фонду, створеного районною радою;

згідно з пунктом 9 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на заходи, визначені надавачами відповідних субвенцій;

згідно з пунктом 10 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на надання кредитів з районного бюджету індивідуальним сільським забудовникам;

9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплату енергосервісу.

10. Дозволити управлінню фінансів райдержадміністрації у 2020 році здійснювати розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах в установах банків в межах поточного бюджетного періоду з урахуванням відсотків за їх користування до загального фонду районного бюджету у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6, та шляхом придбання державних цінних паперів у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 544.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до районного бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) доступність інформації про районний бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення і публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

6) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

13. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації:

- вносити зміни до показників районного бюджету відповідно до змін показників міжбюджетних відносин державного та місцевих бюджетів з районним бюджетом та вимог інших нормативно-правових актів;

- за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району перерозподіляти видатки загального та спеціального фонду, визначені  головним розпорядникам коштів районного бюджету цим рішенням, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету.

14. Управлінню фінансів райдержадміністрації у разі внесення змін до чинних нормативно-правових документів Міністерства фінансів України щодо класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів забезпечити врахування відповідних змін при складанні змін, при складанні і виконанні розпису районного бюджету на 2020 рік та врахувати зміни у класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів при наданні пропозицій щодо внесення змін до цього рішення.

15. Установити, що, у разі зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації, повноваження головних розпорядників коштів районного бюджету, визначених цим рішенням, передаються структурним підрозділам райдержадміністрації, які є їх правонаступниками.

16. Управлінню фінансів райдержадміністрації, управлінню Державної казначейської служби України у Маневицькому район, структурним підрозділам райдержадміністрації після зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити зміни назв головних розпорядників коштів районного бюджету у документах, що використовуються у бюджетному процесі.

17. Установити, що передача бюджетних призначень від головних розпорядників коштів районного бюджету новоствореним структурним підрозділам райдержадміністрації у 2020 році здійснюється відповідно до вимог частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

18. Це рішення набирає чинності з моменту офіційного оприлюднення.

19. Додатки 1-8  до цього рішення є його невід'ємною частиною.

20. Апарату районної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району.

 

Заступник голови ради                                                                І.В.Дерлюк 

 
Синюк 21185      
 
 


ДОХОДИ
Маневицького районного  бюджету на 2020 рік
3311200000          
(код бюджету)       (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   61 263 200,00 61 263 200,00 0,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   55 563 200,00 55 563 200,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 55 523 200,00 55 523 200,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 50 793 200,00 50 793 200,00 0,00 0,00
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств   40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  5 700 000,00 5 700 000,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  5 700 000,00 5 700 000,00 0,00 0,00
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  5 700 000,00 5 700 000,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   2 050 900,00 736 800,00 1 314 100,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   2 300,00 2 300,00 0,00 0,00
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких  є державна або комунальна власність 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  734 500,00 734 500,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 730 000,00 730 000,00 0,00 0,00
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   4 500,00 4 500,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  4 500,00 4 500,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   1 314 100,00 0,00 1 314 100,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  414 100,00 0,00 414 100,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  107 100,00 0,00 107 100,00 0,00
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  181 500,00 0,00 181 500,00 0,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` 122 500,00 0,00 122 500,00 0,00
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  3 000,00 0,00 3 000,00 0,00
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   900 000,00 0,00 900 000,00 0,00
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  20 000,00 0,00 20 000,00 0,00
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 880 000,00 0,00 880 000,00 0,00
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 63 314 100,00 62 000 000,00 1 314 100,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти   226 871 582,00 184 871 582,00 42 000 000,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   184 871 582,00 184 871 582,00 0,00 0,00
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 28 977 100,00 28 977 100,00 0,00 0,00
41020100 Базова дотація  28 977 100,00 28 977 100,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 134 771 700,00 134 771 700,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  128 601 500,00 128 601 500,00 0,00 0,00
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  6 170 200,00 6 170 200,00 0,00 0,00
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 11 499 700,00 11 499 700,00 0,00 0,00
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 11 499 700,00 11 499 700,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 9 623 082,00 9 623 082,00 0,00 0,00
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1 553 200,00 1 553 200,00 0,00 0,00
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 476 700,00 476 700,00 0,00 0,00
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції, 3 487 060,00 3 487 060,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 4 106 122,00 4 106 122,00 0,00 0,00
42000000 Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 42 000 000,00 0,00 42 000 000,00 0,00
42020000 Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів   42 000 000,00 0,00 42 000 000,00 0,00
X Разом доходів 290 185 682,00 246 871 582,00 43 314 100,00 0,00

 

 

      Додаток №2    
      до рішення районної ради  
      від  24.01.2020 року № 48/2  
           
           
Фінансування Маневицького районного бюджету на 2020 рік
           
03311200000          
код бюджету         
          (грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -2392100,00 2392100,00 2392100,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -2392100,00 2392100,00 2392100,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -2392100,00 2392100,00 2392100,00
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -2392100,00 2392100,00 2392100,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -2392100,00 2392100,00 2392100,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -2392100,00 2392100,00 2392100,00

 РОЗПОДІЛ  
видатків Маневицького районного бюджету на 2020 рік  
03311200000                                  
(код бюджету)                               (грн.)  
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку з них видатки споживання з них видатки розвитку  
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії  
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
0100000     Маневицька районна рада 3 041 000,00 2 841 000,00 1 778 600,00 30 800,00 200 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 3 071 000,00  
0110000     Маневицька районна рада 3 041 000,00 2 841 000,00 1 778 600,00 30 800,00 200 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 3 071 000,00  
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 2 501 000,00 2 501 000,00 1 778 600,00 30 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 501 000,00  
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00  
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00  
0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00  
0117693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00  
0200000     Маневицька районна державна адміністрація 16 704 960,00 16 648 360,00 909 700,00 56 900,00 56 600,00 43 462 000,00 1 462 000,00 1 462 000,00 0,00 0,00 0,00 43 462 000,00 60 166 960,00  
0210000     Маневицька районна державна адміністрація 16 704 960,00 16 648 360,00 909 700,00 56 900,00 56 600,00 43 462 000,00 1 462 000,00 1 462 000,00 0,00 0,00 0,00 43 462 000,00 60 166 960,00  
0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 14 051 200,00 14 051 200,00 0,00 0,00 0,00 462 000,00 462 000,00 462 000,00 0,00 0,00 0,00 462 000,00 14 513 200,00  
      в тому числі: медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 6 170 200,00 6 170 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 170 200,00  
      в тому числі: субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 3 257 500,00 3 257 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 257 500,00  
0212111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 307 000,00 307 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307 000,00  
0212144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 329 560,00 329 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329 560,00  
      в тому числі: субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 229 560,00 229 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229 560,00  
0213112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00  
0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 1 262 400,00 1 262 400,00 909 700,00 56 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 262 400,00  
0213131 3131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України` 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00  
0215052 5052 0810 Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00  
0215061 5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00  
0215062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 153 200,00 153 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 200,00  
0216084 6084 0610 Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла 56 600,00 0,00 0,00 0,00 56 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 600,00  
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00  
0217630 7630 0470 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00  
0217700 7700 0133 Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000 000,00 42 000 000,00  
0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00  
0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00  
0600000     Відділ освіти Маневицької  районної державної адміністрації 177 295 300,00 177 295 300,00 132 135 300,00 8 302 100,00 0,00 1 059 500,00 815 100,00 815 100,00 244 400,00 0,00 0,00 815 100,00 178 354 800,00  
0610000     Відділ освіти Маневицької  районної державної адміністрації 177 295 300,00 177 295 300,00 132 135 300,00 8 302 100,00 0,00 1 059 500,00 815 100,00 815 100,00 244 400,00 0,00 0,00 815 100,00 178 354 800,00  
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) 162 555 600,00 162 555 600,00 121 583 300,00 7 933 500,00 0,00 709 500,00 465 100,00 465 100,00 244 400,00 0,00 0,00 465 100,00 163 265 100,00  
      в тому числі: освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 127 317 000,00 127 317 000,00 104 358 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 317 000,00  
      в тому числі: субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної  субвенції з державного бюджету 311 600,00 311 600,00 225 400,00 0,00 0,00 165 100,00 165 100,00 165 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476 700,00  
0611030 1030 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку 1 284 500,00 1 284 500,00 1 052 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 284 500,00  
      в тому числі: освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 1 284 500,00 1 284 500,00 1 052 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 284 500,00  
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 3 606 400,00 3 606 400,00 2 719 100,00 148 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 606 400,00  
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти 1 783 000,00 1 783 000,00 1 364 600,00 45 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 783 000,00  
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 3 157 000,00 3 157 000,00 2 017 600,00 65 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 157 000,00  
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 16 300,00 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 300,00  
0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 2 066 900,00 2 066 900,00 1 412 900,00 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 066 900,00  
      в тому числі: освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 1 553 200,00 1 553 200,00 1 273 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 553 200,00  
0613140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00  
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2 725 600,00 2 725 600,00 1 985 000,00 96 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 725 600,00  
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00  
0800000     Управління соціального захисту населення Маневицької районної державної адміністрації 11 972 556,00 11 972 556,00 5 960 000,00 452 100,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 12 872 556,00  
0810000     Управління соціального захисту населення Маневицької  райдержадміністрації 11 972 556,00 11 972 556,00 5 960 000,00 452 100,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 12 872 556,00  
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 132 000,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 000,00  
0813035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00  
0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 2 030 800,00 2 030 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 030 800,00  
0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 29 100,00 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 100,00  
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 8 515 000,00 8 515 000,00 5 960 000,00 452 100,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 9 415 000,00  
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 235 000,00 235 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 000,00  
0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 117 200,00 117 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 200,00  
0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00  
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 708 456,00 708 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708 456,00  
1000000     Відділ культури та туризму Маневицької районної державної адміністрації 11 520 000,00 11 520 000,00 8 517 900,00 460 800,00 0,00 254 700,00 85 000,00 85 000,00 163 700,00 84 300,00 8 500,00 91 000,00 11 774 700,00  
1010000     Відділ культури Маневицької райдержадміністрації 11 520 000,00 11 520 000,00 8 517 900,00 460 800,00 0,00 254 700,00 85 000,00 85 000,00 163 700,00 84 300,00 8 500,00 91 000,00 11 774 700,00  
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 3 879 200,00 3 879 200,00 3 095 400,00 53 300,00 0,00 7 300,00 0,00 0,00 7 300,00 0,00 0,00 0,00 3 886 500,00  
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 3 354 900,00 3 354 900,00 2 522 400,00 127 400,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 6 000,00 3 382 900,00  
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 525 800,00 525 800,00 328 400,00 79 200,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 12 500,00 0,00 4 500,00 0,00 538 300,00  
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 3 118 800,00 3 118 800,00 2 184 200,00 200 900,00 0,00 121 900,00 0,00 0,00 121 900,00 84 300,00 4 000,00 0,00 3 240 700,00  
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 491 300,00 491 300,00 387 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491 300,00  
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00  
1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 85 000,00  
2400000     Управління регіонального розвитку Маневицької районної державної адміністрації 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00  
2410000     Управління регіональнго розвитку Маневицької  райдержадміністрації 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00  
2417110 7110 0421 Реалізація програм в галузі сільського господарства 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00  
3700000     Управління фінансів Маневицької районної державної адміністрації 23 575 666,00 23 275 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 575 666,00  
3710000     Управління фінансів Маневицької районної державної адміністрації 23 575 666,00 23 275 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 575 666,00  
3718700 8700 0133 Резервний фонд 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00  
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 23 275 666,00 23 275 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 275 666,00  
X X X УСЬОГО 244 179 482,00 243 552 882,00 149 301 500,00 9 302 700,00 326 600,00 45 706 200,00 2 392 100,00 2 392 100,00 1 308 100,00 84 300,00 8 500,00 44 398 100,00 289 885 682,00  
                                   
                                   

 

 
                        Додаток №4      
                        до рішення районної ради    
                        від  24.01.2020 року № 48/2    
                                 
Кредитування Маневицького районного бюджету у 2020 році  
03311200000  
код бюджету                             (грн.)  
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування, усього  
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
усього у тому числі бюджет розвитку усього у тому числі бюджет розвитку усього у тому числі бюджет розвитку  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
0200000     Маневицька районна державна адміністрація 300000,00 266000,00 0,00 566000,00 0,00 -266000,00 0,00 -266000,00 300000,00 0,00 0,00 300000,00  
0210000     Маневицька районна державна адміністрація 300000,00 266000,00 0,00 566000,00 0,00 -266000,00 0,00 -266000,00 300000,00 0,00 0,00 300000,00  
0218830     Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення 300000,00 266000,00 0,00 566000,00 0,00 -266000,00 0,00 -266000,00 300000,00 0,00 0,00 300000,00  
0218831 8831 1060 Надання кредиту 300000,00 266000,00 0,00 566000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 266000,00 0,00 566000,00  
  4113   Надання інших внутрішніх кредитів 300000,00 266000,00 0,00 566000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 266000,00 0,00 566000,00  
0218832 8832 1060 Повернення кредиту 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -266000,00 0,00 -266000,00 0,00 -266000,00 0,00 -266000,00  
  4123   Повернення інших внутрішніх кредитів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -266000,00 0,00 -266000,00 0,00 -266000,00 0,00 -266000,00  
      Усього 300000,00 266000,00 0,00 566000,00 0,00 -266000,00 0,00 -266000,00 300000,00 0,00 0,00 300000,00  
                                 
                               

 

 

 

 
                    Додаток 5                                                
                    до рішення  районної  ради                                              
    Показники міжбюджетних транфертів між Маневицьким районним бюджетом, селищними, сільськими та іншими бюджетами на 2020 рік   від  24.01.2020 року № 48/2                                              
03311200000                                                                    
код бюджету                                                                   (грн)
Код Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам
дотація на: субвенції усього субвенції     усього
загального фонду на: загального фонду на:    
на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) Інші субвенції з місцевого бюджету в тому числі: Інші субвенції з місцевого бюджету в тому числі на:    
 на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотокалясок і транспортне обслуговування та встановлення телефонів особам з інвалідністю I та II груп на утримання терцентру (заробітна плата з нарахуваннями працівникам) на утримання терцентру (на утримання осіб, які проживають у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання в с. Ст. Чорторийськ) на оплату енергоносіїв для Маневицької ЦРЛ на утримання 4-х дітей на 8 місяців у ДЮСШ (заробітна плата з нарахуваннями) на утримання 17 дітей на 8 місяців у  ЦТДЮ (заробітна плата з нарахуваннями) на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на відшкодування витрат на оплату телекомунікаційних послуг на придбання комп'ютерів для КП "Маневицька центральна районна лікарня" на забезпечення медикаментами хворих на психічні та інші захворювання (епілепсія, паркінсонізм) на оплату дозволу на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (котельня) КП "Колківська РЛ" на придбання медикаментів на невідкладну допомогу для Копиллівського ФАПу на придбання витратних матеріалів для ремонту актового залу ЗОШ І-ІІ ст.      с. Копилля на придбання лікувальної суміші дитині, хворій на фенілкетонурію на утримання  дошкільних навчальних  закладів  на утримання будинків культури та клубів на утримання місцевих пожежних команд на навчання  12 учнів в Колківській музичній школі на співфінансування 10 відсотків вартості "Нового будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Красноволя по вул. Лесі Українки Маневицького району Волинської області на співфінансування 10 відсотків вартості капітального ремонту Чорнижівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна,1 в селі Чорниж Маневицького району Волинської області на співфінансування 10 відсотків вартості капітального ремонту покрівлі Старочорторийської  амбулаторії загальної практики сімейної медицини  по вул.Сокола, 103 в селі Ст.Чортирийськ Маневицького району Волинської області на співфінансування діяльності групи швидкого реагування для надання екстренної соціально-психологічної допомоги та всебічної підтримки учасників АТО та ООС на проведення  поточного ремонту класу проведення практичних занять  навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальнийзаклад  с. Городок -  філія Опорного закладу „ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Прилісне   
ККД 410402 ККД 410510 ККД 410512 ККД 410515 ККД 410539     КПКВК 3719770
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19       20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   30 31
03100000000 Обласний бюджет 11 499 700 1 553 200 476 700 229 560 2 177 100 29 100 2 030 800 117 200                           15 936 260 778 996         633 100 64 444 70 452 11 000   778 996
03530000000 ОТГ. смт. Колки       2 260 800 710 200         490 000       54 200 10 000   30 000 26 000     100 000 2 971 000 200 000       200 000           200 000
03515000000 ОТГ. с. Прилісне       996 700 1 191 822       410 000 230 000 376 000 18 490 42 224 22 900 22 208 60 000 10 000         2 188 522 30 000                 30 000 30 000
03311502000 Будківська         0                                 0 614 212 499 500 114 712               614 212
03311503000 В.Ведмежівська         0                                 0 95 153 0 95 153               95 153
03311504000 В.Осницька         0                                 0 678 533 536 500 112 033 30 000             678 533
03311507000 Гораймівська         0                                 0 1 382 720 1 202 500 150 220 30 000             1 382 720
03311509000 Довжицька         0                                 0 1 000 916 777 000 223 916               1 000 916
03311511000 Комарівська         0                                 0 887 801 777 000 110 801               887 801
03311512000 Копиллівська         27 000                           7 000 20 000   27 000 75 326 0 75 326               75 326
03311513000 Костюхнівська         0                                 0 684 212 536 500 117 712 30 000             684 212
03311514000 Красновільська         0                                 0 1 091 222 832 500 228 722 30 000             1 091 222
03311515000 Куклинська         0                                 0 669 546 518 000 151 546               669 546
03311516000 Куликовичівська         0                                 0 575 312 499 500 75 812               575 312
03311517000 Лісівська         0                                 0 74 863 0 74 863               74 863
03311519000 Н.Рудська         0                                 0 116 801 0 116 801               116 801
03311520000 Оконська         0                                 0 1 093 273 1 017 500 75 773               1 093 273
03311525000 Ст.Чорторийська         0                                 0 1 098 842 888 000 180 842 30 000             1 098 842
03311526000 Троянівська         0                                 0 1 451 304 1 110 000 311 304 30 000             1 451 304
03311527000 Цмінівська         0                                 0 1 183 499 925 000 228 499 30 000             1 183 499
03311528000 Черевахівська         0                                 0 75 772 0 75 772               75 772
03311529000 Чорнижівська         0                                 0 1 036 863 962 000 74 863               1 036 863
03311401000 Маневицька         0                                 0 8 380 500 8 380 500 0               8 380 500
Х УСЬОГО 11 499 700 1 553 200 476 700 3 487 060 4 106 122 29 100 2 030 800 117 200 410 000 720 000 376 000 18 490 42 224 77 100 32 208 60 000 40 000 26 000 7 000 20 000 100 000 21 122 782 23 275 666 19 462 000 2 594 670 210 000 200 000 633 100 64 444 70 452 11 000 30 000 23 275 666

 

 

                Додаток №6  
                до рішення районної ради 
                від 24.01.2020 року № 48/2
                   
Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об"єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об"єктами                                                    по Маневицького районну  у 2020 році
                   
3311200000                  
(код бюджету)                 (грн.)
Код      Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код                        Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Назва об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) Загальна вартість будівництва, гривень Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду,% Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об"єкта у бюджетному періоді, гривень Рівень будівельної готовності об"єкта на кінець бюджетного періоду,%
0100000     МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА    x 30000,00 x 30000,00 x
0110000     МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА    x 30000,00 x 30000,00 x
0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання    x 30000,00 x 30000,00 x
        Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання   x 30000,00 x 30000,00 x
0200000     МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ   x 38381562,00 x 1462000,00 x
0210000     МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ   x 38381562,00 x 1462000,00 x
0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медицина   x 462000,00 x 462000,00 x
      Капітальні видатки   2020 462000,00 x 462000,00 x
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожної інфраструктури за рахунок коштів районного бюджету    x 37919562 x 1000000,00 x
        Капітальний ремонт автомобільної дороги О 031169 Собіщиці-Колодії-Вовчицьк-/М-07/-Комарове-Розничі-/Р-14/ (на ділянці км 8+700 до км 9+200;км 9+700 до км26+000) та вуличного освітлення сіл Костюхнівка, Вовчицьк, Лісове, Гута-Лісівська Маневицького району Волинської області.  (співфінансування ) 2019-2020 37919562 2 1000000,00 100
0600000     ВІДДІЛ ОСВІТИ МАНЕВИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ   x 15525257,00 x 815100,00 x
0610000     ВІДДІЛ ОСВІТИ МАНЕВИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ   x 15525257,00 x 815100,00 x
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами   x 465100,00 x 465100,00 x
      Капітальні видатки    2020 365100,00 x 365100,00 x
        в тому числі: субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету x 165000,00 x 165000,00 x
        Капітальний ремонт  навчального корпусу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад по вул. Шкільна 7 села Копилля Маневицького району. x 100000,00 x 100000,00 x
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів    x 15060157,00 x 350000,00 x
        Реконструкція (термомодернізація) навчально-виховного комплексу “Маневицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-гімназія ім. А.П. Бринського” в смт Маневичі  по вул. 100-р Маневич, 59 Волинської області 2018-2020 15060157,00 75 350000,00 100
1000000     ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ МАНЕВИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ   x 1686603,00 x 85000,00 x
1010000     ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ МАНЕВИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ   x 1686603,00 x 85000,00 x
1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури   x 1686603,00 x 85000,00 x
        Реконструкція Маневицького краєзнавчого музею по вул.Незалежності, 22 в смт. Маневичі 2018-2019 1686603,00 39 85000,00 100
      Всього   x 55623422,00 x 2392100,00 x

 

               Додаток № 7    
              до рішення районної ради  
              від 24.01.2020 року  № 48/2  
        Розподіл          
       витрат Маневицького районного бюджету на реалізацію     
03311200000       місцевих програм у 2020 році          
код бюджету                  
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму   Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0100000     Маневицька районна рада     570 000 540 000 30 000 30 000
0110000     Маневицька районна рада     570 000 540 000 30 000 30 000
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма соціального захисту населення Маневицького району на 2019-2023 роки  21.12.2018 № 38/3 340 000 340 000    
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Програма розвитку місцевого самоврядування в Маневицькому районі на 2017-2021 роки 09.12.2016 № 14/7 100 000 100 000    
0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  Про нову редакцію Програми розвитку та підтримки фінансово-господарської діяльності підприємств, установ спільної власності територіальних громад сіл і селищ району на 2016 – 2020 роки   21.03.2019           № 39/3 30 000   30 000 30 000
0117693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю Про нову редакцію Програми розвитку та підтримки фінансово-господарської діяльності підприємств, установ спільної власності територіальних громад сіл і селищ району на 2016 – 2020 роки   16.06.2016           № 9/16 100 000 100 000    
0200000     Маневицька районна державна адміністрація     7 850 300 6 122 300 1 728 000 1 462 000
0210000     Маневицька районна державна адміністрація     7 850 300 6 122 300 1 728 000 1 462 000
0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню     5 085 500 4 623 500 462 000 462 000
        Районна Програма економічного розвитку комунального підприємства "Маневицька центральна районна лікарня" на 2020 рік 27.12.2019 №47/2 4 494 500 4 032 500 462 000 462 000
        Програма підтримки демобілізованих учасників антитерористичної операції операції об'єднаних сил та членів загиблих і зниклих безвісти на 2019-2023  роки 21.12.2018 №38/2 70 000 70 000    
        Районна Програма розвитку  комунального підприємства "Колківська районна лікарня"  на 2020 рік 29.11.2019           № 45/6 521 000 521 000    
0212011 2111 0725 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини Маневицького району на 2018-2020 роки  25.10.2018 №35/5 307 000 307 000    
0212144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет Районна Програма економічного розвитку комунального підприємства "Маневицька центральна районна лікарня" на 2020 рік 27.12.2019 №47/2 100 000 100 000    
0213112 3112 1040 Заходи державної політики  з питань дітей та їх соціального захисту Комплексна програма з питань підтримки сім'ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2021 року 02.03.2018 №27/6 55 000 55 000    
0213122 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді     37 000 37 000    
        Комплексна програма з питань підтримки сім'ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2021 року 02.03.2018 №27/6 30 000 30 000    
        Програма впровадження пробації в Маневицькому районі на 2018-2020 роки 25.09.2018 №34/8 7 000 7 000    
0213131 3131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» Програма національно-патріотичного виховання молоді, підготовки та проведення призову юнаків на строкову військову службу в Маневицькому районі «Призовник 2017 – 2020» 23.03.2017 №19/8 40 000 40 000    
0215052 5052 0810 Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону  Районна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки 02.03.2017           № 18/2 40 000 40 000    
0215061 5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону  Районна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки 02.03.2017            № 18/2 130 000 130 000    
0215062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні  Районна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки 02.03.2017                   № 18/2 153 200 153 200    
0216084 6084 0610 Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2018 – 2020 роки 20.12.2017 №25/13 56 600 56 600    
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфрастуктури за рахунок коштів місцевого бюджету Районна цільова програма "Дороги, що з'єднують польські та українські кордони" на 2018-2020 роки 25.09.2018          № 34/7 1 000 000   1 000 000 1 000 000
0217630 7630 0470 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності Програма розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці Маневицького району на 2019-2021 роки 21.12.2018          № 38/9 100 000 100 000    
0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони  Програма забезпечення проведення заходів мобілізації та територіальної оборони в районі на 2016-2020 роки 16.06.2016            № 9/15 30 000 30 000    
0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації Програма економічної підтримки Маневицької районної редакції проводового радіомовлення на 2020 рік 28.12.2019 №47/14 150 000 150 000    
0218831 8831 1060 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2018-2020 роки   20.12.2017 №25/13 566 000 300 000 266 000  
0600000     Відділ освіти Маневицької райдержадміністрації     1 653 700 853 700 800 000 800 000
0610000     Відділ освіти Маневицької райдержадміністрації     1 653 700 853 700 800 000 800 000
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Комплексна програма розвитку освіти Маневицького району на 2017-2020 роки 21.06.2017 №20/13 798 700 498 700 300 000 300 000
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільнимии закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми Комплексна програма розвитку освіти Маневицького району на 2017-2020 роки 21.06.2017 №20/13 105 000 105 000    
06113140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) Комплексна програма розвитку освіти Маневицького району на 2017-2020 роки 21.06.2017         № 20/13 100 000 100 000    
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  Комплексна програма розвитку освіти Маневицького району на 2017-2020 роки 21.06.2017 №20/13 150 000 150 000    
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Комплексна програма розвитку освіти Маневицького району на 2017-2020 роки 21.06.2017 №20/13 500 000   500 000 500 000
0800000     Управління соціального захисту населення Маневицької райдержадміністрації     1 280 456 1 280 456    
0810000     Управління соціального захисту населення Маневицької райдержадміністрації     1 280 456 1 280 456    
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку Програма соціального захисту населення Маневицького району на 2019-2023 роки  21.12.2018          №38/3  132 000 132 000    
0813035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті Програма соціального захисту населення Маневицького району на 2019-2023 роки  21.12.2018          №38/3  100 000 100 000    
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Програма соціального захисту населення Маневицького району на 2019-2023 роки  21.12.2018 №38/3 235 000 235 000    
0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість     105 000 105 000    
        Програма соціального захисту населення Маневицького району на 2019-2023 роки  21.12.2018 №38/3 85 000 85 000    
        Програма підтримки демобілізованих учасників антитерористичної операції операції об'єднаних сил та членів загиблих і зниклих безвісти на 2019-2023  роки 21.12.2018 №38/2 20 000 20 000    
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення     708 456 708 456    
        Програма соціального захисту населення Маневицького району на 2019-2023 роки  21.12.2018 №38/3 509 556 509 556    
        Програма підтримки демобілізованих учасників антитерористичної операції операції об'єднаних сил та членів загиблих і зниклих безвісти на 2019-2023  роки 21.12.2018 №38/2 198 900 198 900    
1000000     Відділ культури і туризму Маневицької райдержадміністрації     150 000 150 000    
1010000     Відділ культури і туризму Маневицької райдержадміністрації     150 000 150 000    
1014082 4082 1090 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Маневицькому районі на 2019-2020 роки 21.12.2018 №38/4 150 000 150 000    
2400000     Управління регіонального розвитку Маневицької районної державної адміністрації     70 000 70 000    
2410000     Управління регіонального розвитку Маневицької районної державної адміністрації     70 000 70 000    
2417110 7110 0421 Реалізація програм в галузі сільського господарства  Комплексна програма розвитку основних галузей агропромислового комплексу району на 2016-2020 роки 31.03.2016 №7/16 70 000 70 000    
3700000     Управління фінансів Маневицької райдержадміністрації     977 996 977 996    
3710000     Управління фінансів Маневицької райдержадміністрації     977 996 977 996    
37199770     Інші субвенції з місцевого бюджету      977 996 977 996    
        Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини Маневицького району на 2018-2020 роки  25.10.2018 №35/5 767 996 767 996    
        Програма забезпечення пожежної безпеки на 2016-2020 роки 26.07.2016 №11/2 210 000 210 000    
Х Х Х УСЬОГО Х Х 12 552 452 9 994 452 2 558 000 2 292 000

 

                   Додаток № 8
                  до рішення районної ради
                  від 24.01.2020 року № № 48/2 
                     
                     
Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів з Маневицького районного бюджету на дошкільні навчальні заклади та будинки культури і клуби на 2020 рік
03311200000                    
код бюджету                    
Найменування адміністративно-територіальних одиниць Дошкільні навчальні заклади Будинки культури і клуби
Кількість постійно діючих груп у 2020 році Очікувана кількість дітей станом на 01.01.2020 року Всього видатки на ДНЗ (з розрахунку 18500 грн. на 1 дитину) Кількість штатних одиниць Місячний фонд на обов'язкові виплати (грн.) Заробітна плата на 12 місяців Нарахування на заробітну плату Матеріальна допомога в розмірі 50 % посадового окладу Енергоносії (з розрахунку 3000 грн.на заклад) Всього видатки на будинки культури і клуби
1 2 3 4 5 6 7 8   10 12
Будківська 1 27 499 500 1,50 7 134 85 608 18 834 4 270 6 000 114 712
В.Ведмежська     0 1,25 5 904 70 848 15 587 2 718 6 000 95 153
В.Осницька 1 29 536 500 1,50 6 951 83 412 18 351 4 270 6 000 112 033
Гораймівська 3 65 1 202 500 2,00 9 483 113 796 25 035 5 389 6 000 150 220
Довжицька 2 42 777 000 3,00 14 206 170 472 37 504 6 940 9 000 223 916
Комарівська 2 42 777 000 1,50 7 085 85 020 18 704 4 077 3 000 110 801
Копиллівська     0 1,00 4 748 56 976 12 535 2 815 3 000 75 326
Костюхнівська 1 29 536 500 1,50 7 134 85 608 18 834 4 270 9 000 117 712
Красновільська 2 45 832 500 3,00 14 230 170 760 37 567 8 395 12 000 228 722
Куклівська 1 28 518 000 2,00 9 544 114 528 25 196 5 822 6 000 151 546
Куликовичівська 1 27 499 500 1,00 4 772 57 264 12 598 2 950 3 000 75 812
Лісівська     0 1,00 4 723 56 676 12 469 2 718 3 000 74 863
Н.Рудська     0 1,50 7 085 85 020 18 704 4 077 9 000 116 801
Оконська 3 55 1 017 500 1,00 4 772 57 264 12 598 2 911 3 000 75 773
Ст. Чарторийська 2 48 888 000 2,50 11 856 142 272 31 300 4 270 3 000 180 842
Троянівська 3 60 1 110 000 4,25 20 072 240 864 52 990 8 450 9 000 311 304
Цмінівська 2 50 925 000 3,00 14 218 170 616 37 536 8 347 12 000 228 499
Черевахівська     0 1,00 4 772 57 264 12 598 2 910 3 000 75 772
Чорнижівська 2 52 962 000 1,00 4 723 56 676 12 469 2 718 3 000 74 863
Маневицька 21 453 8 380 500              
Всього 47 1 052 19 462 000 34,50 163 412 1 960 944 431 408 88 317 114 000 2 594 670