Про Районну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 рок

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

від  23.02.2017   № 18/2

   смт Маневичі  

                     

 

Про Районну цільову соціальну                                                                               

програму розвитку фізичної                                                                                     

культури і спорту на 2017-2021 роки

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження Кабінету Міністрів України від                09 грудня 2015 року № 1320 „Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки”, з метою створення умов для впровадження здорового способу життя, формування ефективної моделі розвитку фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах, створення належних умов для занять фізичною культурою і спортом, враховуючи рішення постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, гуманітарної політики, міжнародного співробітництва та туризму від 20.02.2017 №11/6, районна рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити Районну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки (далі – Програма), що додається.

2. Затвердити Порядок надання і використання коштів районного бюджету на фінансування Районної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки (додається).

3. Зняти з контролю рішення районної ради від 20.12.2011 № 11/8 „Про Районну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки”.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (за функціональним спрямуванням) та постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, гуманітарної політики, міжнародного співробітництва та туризму.

 

 

 

Голова ради                                                                                         А.М.Мельник

 

 

Клімчук 21471

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 23.02.2017 № 18/2

 

 

РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НА 2017-2021 РОКИ

 

1.Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 02.12.2016 року № 518 "Про районну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки"

3.

Розробник Програми

Сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації

4.

Співрозробники  Програми

_

5.

Відповідальний      виконавець Програми

Сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації

6.

Учасники Програми

Відділ освіти райдержадміністрації, відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики  апарату райдержадміністрації, Маневицька центральна районна лікарня, районний центр первинної медико-санітарної допомоги, редакція районної громадсько-політичної газети "Нова доба", виконавчі комітети селищних та сільських рад:

7.

Термін реалізації Програми

2017-2021 роки

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

І – 2017-2019 роки

ІІ – 2020-2021 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Районний, селищні та сільські бюджети

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми всього тис. грн.

 

11255,9 тис.грн.

         у тому числі:

9.1.

Коштів районного бюджету тис. грн.

 

11255,9 тис.грн.

9.2.

Коштів селищних і сільських бюджетів

У межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

9.3.

Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством

У межах реальних надходжень

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована

Районна цільова соціальна програма розвитку

фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки

 

Стан здоров'я та спосіб життя населення району потребує окремої уваги держави і  владних структур. Демографічна криза негативно впливає на економічний стан району та є загрозливим фактором для його майбутнього.

Нині кожна п'ята дитина народжується з відхиленнями в стані здоров'я. У переважної більшості школярів діагностують різні захворювання. Значно зросла частота порушень постави у дітей.

У більшості громадян після 40 років відчутні суттєві проблеми із здоров'ям, що після 50-річного віку кардинально заважають трудовій активності та нормальному життю. У громадян різко прогресують хронічні хвороби серця, гіпертонія, неврози, остеопороз, артрити, ожиріння тощо. Високий рівень захворюваності на розлади психіки і поведінки є наслідком вживання алкогольних напоїв, наркотичних та інших психоактивних речовин, особливо в молодіжному середовищі.

Дотепер в суспільстві не сформовано сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту, як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і подовження його тривалості.

За таких умов пріоритетним напрямом гуманітарної політики держави має стати розвиток сфери фізичної культури і спорту, що дасть можливість забезпечити оптимальну рухову активність кожної людини впродовж усього життя, створити умови для організації змістовного дозвілля і максимальної реалізації здібностей людини. Важливим є удосконалення форм залучення різних груп населення незалежно від статі, віку та соціального статусу до регулярних і повноцінних занять фізичною культурою і спортом.

Потребує також удосконалення система підготовки спортсменів високого класу та спортивного резерву до складу національних збірних команд.

На міжнародний імідж держави позитивно впливають досягнення спортсменів району на міжнародній спортивній арені.

Прийняття Закону України від 17 листопада 2009 року № 1724-VІ “Про внесення змін до Закону України „Про фізичну культуру і спорт” та інших законодавчих актів України дає можливість реалізувати поставлені завдання відповідно до сучасних потреб економічного і соціального розвитку країни.

 


3. Визначення мети Програми

 

Мета районної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки (далі - Програма) полягає у створенні умов для впровадження здорового способу життя, залучення населення району до занять фізичною культурою і спортом як важливої складової, покращення якості та тривалості активного життя населення району, розвитку спорту вищих досягнень,  забезпечити виховання молоді в дусі олімпізму, пропагування здорового способу життя, підвищення міжнародного авторитету держави.

Метою Програми є збереження існуючої мережі колективів фізичної культури і спорту, спортивних клубів, забезпечення проведення районних змагань, створення сприятливих умов в організації якісного, змістовного дозвілля жителів району, покращення матеріально-технічної бази спортивних клубів, колективів фізичної культури, дитячо-юнацької спортивної школи шляхом проведення капітальних, поточних ремонтів, підвищення уваги органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до проблем сфери фізичної культури і спорту.

 

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

 обсягів та джерел фінансування, терміни та етапи виконання Програми

 

Основні завдання, які випливають зі змісту Програми, можуть бути вирішені шляхом:

- забезпечення об’єднання зусиль щодо розвитку фізичної культури і спорту в районі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб, широких верств населення;

- удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;

- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів;

- забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, видів спорту інвалідів шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів;

- поліпшення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту;

- підвищення ролі засобів масової інформації у формуванні здорового способу життя;

- впровадження дієвої системи фізкультурної просвіти населення, яка б сприяла формуванню традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров'я, залученню громадян до активних занять фізичною культурою і спортом та формування нових цінностей та орієнтацій суспільства на збереження та зміцнення здоров'я людей;

- впровадження Стратегії формування сучасної системи олімпійської підготовки на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 3 червня 2009 року № 592-р;

- переоснащення матеріально-технічної бази закладів дитячо-юнацького та резервного спорту;

- розбудови спортивної інфраструктури шляхом будівництва спортивних споруд або реконструкції та модернізації діючих, зокрема щорічного будівництва багатофункціональних майданчиків.

Для фінансового забезпечення Програми залучаються в установленому порядку кошти районного, селищних та сільських бюджетів, а також кошти з інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Загальна вартість реалізації Програми становить 11255,9 тис. грн., з них у 2017 році – 1826,0 тис. грн.,  у  2018  році – 2034,2 тис. грн.,  у 2019 році –                2275,7 тис. грн., 2020 році – 2427,0 тис. грн. та 2021 році – 2693,0 тис. грн.

Термін дії Програми – 2017-2021 роки, вона виконуватиметься у два етапи: І етап – 2017-2019 роки, ІІ етап – 2020-2021 роки.

 

Ресурсне забезпечення Програми

(тис. гривень)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання програми

І

ІІ

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Всього за програмою тис. грн.

1826,0

2034,2

2275,7

2427,0

2693,0

 

11255,9

Районний бюджет тис. грн.

1826,0

2034,2

2275,7

2427,0

2693,0

 

11255,9

Селищні та сільські бюджети

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

Кошти інших джерел

не заборонені чинним законодавством

 

5. Завдання та напрямки виконання Програми

та результативні показники

 

Районна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки розроблена на п’ять років і виконуватиметься у два етапи: І-й етап 2017-2019 роки, ІІ-й етап 2020-2021 роки.

Програма є узагальнюючим документом, що визначає можливість розв’язання однієї з найважливіших і найголовніших проблем – розвиток фізичної культури і спорту в районі.

Основним завданням Програми є:

- сприяння реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту;

- організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, зокрема за місцем роботи громадян;

- забезпечення розвитку визначених напрямів спорту;

- створення умов для залучення мешканців району до активних занять фізичною культурою і спортом, здорового способу життя;

- утворення та діяльності у межах відповідних територій колективів фізичної культури та спортивних клубів;

- доступності населення району до спортивних споруд відповідних навчальних закладів для занять фізичною культурою;

- функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл в районі, у тому числі відкриття їх відділень (філій) у селах та селищах;

- фінансування фізичної культури і спорту.

Напрямки реалізації етапів виконання Програми залишаються незмінними впродовж дії програми і до її закінчення.

Виконання Програми здійснюватиметься за такими напрямками:

- фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота у навчально-виховній сфері;

- фізкультурно-оздоровча та спортивна робота у виробничій сфері;

- фізкультурно-оздоровча робота за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян;

- ветеранський спорт;

- фізична підготовка військовослужбовців, особового складу правоохоронних органів та інших військових формувань;

- фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед сільського населення;

- фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна робота серед інвалідів;

- спорт вищих досягнень;

- дитячо-юнацький та резервний спорт;

- матеріально-технічне забезпечення;

- медичне забезпечення

- інформаційне забезпечення;

- нормативно-правове та організаційне забезпечення;

- соціальні гарантії;

- міжнародне співробітництво.

 

6. Ефективність Програми

Реалізація Програми дасть можливість:

- збільшити загальну кількість тих, хто займається фізкультурно-оздоровчою роботою в районі протягом дії програми, на 8 відсотків;

- забезпечити систему підготовки спортивних резервів для збірних команд області;

- підвищити результати виступів збірних команд та окремих спортсменів на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

- довести кількість учнів у дитячо-юнацькій спортивній школі до 10% від загальної кількості учнів;

- покращити систему медичного обстеження спортсменів високого класу;

- удосконалити системи інформування населення через засоби масової інформації про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності;

- забезпечити висвітлення визначних спортивних подій, пропагування розвитку фізкультурно-спортивного руху;

- створити належні матеріально-технічних умови для розвитку пріоритетних видів спорту, підвищити рівень забезпечення населення фізкультурно-спортивними спорудами різного типу;

- створити сучасну спортивну соціальну інфраструктуру на рівні світових стандартів та вимог міжнародних спортивних федерацій;

- створити належні умови для проведення районних, обласних змагань.

 

7. Соціально-економічні наслідки виконання Програми

 

Реалізація Програми надасть змогу забезпечити перехід до нової моделі розвитку фізичної культури і спорту, в центрі уваги якої – інтереси, потреби та мотиви конкретної людини, що сприятиме соціальній активності громадян.

Підвищиться доступність, якість та різноманітність форм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних соціальних верств населення.

Зросте конкурентоспроможність українського спорту, що сприятиме утвердженню патріотичних почуттів у громадян та підвищенню міжнародного авторитету держави.

 

8. Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися в межах коштів, що передбачатимуться у відповідних бюджетах на реалізацію Програми і заходів з розвитку фізичної культури і спорту, а також із залученням позабюджетних коштів. Обсяги бюджетних асигнувань будуть визначатися, виходячи з необхідності забезпечення виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, орієнтовних витрат на їх реалізацію, обрахованих на підставі встановлених норм та нормативів, прогнозних цін та тарифів з урахуванням індексу росту споживчих цін тощо, а також із врахуванням можливостей доходної частини відповідних бюджетів та спрямування на вказані цілі коштів з позабюджетних джерел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9. Завдання і заходи на виконання Районної цільової соціальної програми розвиту фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування завдання

Найменування показника

значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник коштів

Джерела фінансування ( районний, селищні та сільські бюджети, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань тис.грн.

За роками

 

усього

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

 
 
 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

1. Створення умов для  розвитку  фізичної культури у сфері освіти

Відкриття спеціалізованих спортивних класів

8

1

1

2

2

2

1.Сприяти відкриттю спеціалізованих спортивних класів у  загальноосвітніх школах району

Відділ освіти, сектор у справах  молоді та спорту райдержадміністрації, 

районний

у межах видатків, передбачених у  бюджеті

 

селищні та сільські

 

 

інші

 

 

Кількість осіб, які взяли участь в заходах

440

88

88

88

88

88

2.Щорічно проводити районну спартакіаду допризовної молоді

Відділ освіти, сектор  у справах молоді та спорту райдержадміністрації, військовий комісаріат

районний

3.9

0.5

0.7

0.7

1.0

1.0

 

селищні та сільські

 

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

Кількість осіб, які взяли участь в заходах

45

9

9

9

9

9

3.Щорічно брати участь в обласній  спартакіаді допризовної молоді

Відділ освіти, сектор  у справах молоді та спорту райдержадміністрації, військовий комісаріат

районний

16.5

3.0

3.0

3.5

3.5

3.5

 

селищні та сільські

 

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

Кількість заходів

75

15

15

15

15

15

4.Проведення змагань серед  учнів загальноосвітніх шкіл

Відділ освіти, сектор у справах  молоді та спорту райдержадміністрації, 

районний

87.0

15.0

15.0

17.0

20.0

20.0

 

селищні та сільські

 

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

2. Фізична культура у виробничій сфері

Кількість суб'єктів господарювання усіх форм власності, в яких введено до штатного розпису посаду фахівця з фізичної культури

2

 

 

 

1

1

1.Сприяння введенню до штатного розпису суб'єктів господарювання усіх форм власності посади фахівця з фізичної культури

Сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації, 

районний

 

 

 

 

 

 

 

селищні та сільські

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

Відсоток державних службовців, посадових осіб, які взяли участь у фізкультурно-спортивних заходах

0.3

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

2.Участь в районних, обласних спартакіадах та інших масових фізкультурно-спортивних заходах серед державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування

Сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації,  селищні та сільські ради

районний

17.0

3.0

3.0

3.0

4.0

4.0

 

селищні та сільські

 

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

Відсоток осіб , які взяли участь у заходах

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

3.Проводити спартакіади та інші спортивні змагання серед працівників виробничої сфери

Сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації, підприємства, установи та організації

районний

16.5

3.0

3.0

3.5

3.5

3.5

 

селищні та сільські

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

 3.Забезпечення умов для фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку громадян

 Кількість створених центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

1

 

 

1

 

 

 1.Залучення населення до занять фізичною культурою у створених центрах фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

Сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації

районний

60.0

 

 

60.0

 

 

 

 

селищні та сільські

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

 

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 
 

Кількість проведених фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів

50

10

10

10

10

10

 2.Проведення масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед різних груп населення

Сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації, селищні та сільські ради

районний

85.0

15.0

15.0

15.0

20.0

20.0

 

селищні та сільські

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

Кількість облаштованих спортивних споруд за місцем проживання громадян

3

 

1

1

 

1

3.Облаштування сучасних спортивних споруд за місцем проживання громадян

Сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації, селищні та сільські ради

районний

65.0

 

20.0

20.0

 

25.0

 

селищні та сільські

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

  4.Проведення спортивної діяльності серед ветеранів фізичної культури і спорту

Кількість районних, обласних, Всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких взяли участь ветерани спорту

56

10

10

12

12

12

1.Участь в турнірах, кубках та чемпіонатах області, комплексних змаганнях серед ветеранів спорту та інших змаганнях

Сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації, 

районний

32.0

5.0

5.0

7.0

7.0

8.0

 

селищні та сільські

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

5.Фізична підготовки військовослужбовців, особового складу правоохоронних органів та інших військових формувань

Кількість заходів

25

5

5

5

5

5

1.Щороку брати участь в обласних змаганнях з військово-спортивних багатоборств, пожежно-прикладного спорту та інших спортивно-масових заходах

РВ ДСНС, відділ поліції ГУНП

районний

 

 

 

 

 

 

 

селищні та сільські

 

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

Кількість осіб, які взяли участь в заходах

100

20

20

20

20

20

2.Постійно брати участь у змаганнях ФСТ "Динамо" ,  інших Всеукраїнських змаганнях

РВ ДСНС, відділ поліції ГУНП

районний

 

 

 

 

 

 

 

селищні та сільські

 

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

6.Фізкультурно-оздоровча  діяльність серед сільського населення

Кількість спортивних клубів різних організаційно-правових форм власності у сільських населених пунктах

1

 

 

 

1

 

 1.Сприяння утворенню та функціонуванню спортивних клубів різних організаційно-правових форм власності у сільських населених пунктах, а також в організаціях, установах та на підприємствах агропромислового комплексу

Сектор  у справах молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради  

районний

4.0

 

 

 

4.0

 

 

селищні та сільські

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

Кількість осіб, що взяли участь в заходах

265

50

50

55

55

55

2.Участь у щорічних багатоступеневих обласних  сільських спортивних іграх 

Сектор  у справах молоді та спорту райдержадміністрації, селищні та сільські ради 

районний

104.0

18.0

20.0

20.0

22.0

24.0

 

селищні та сільські

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

Кількість проведених заходів

58

11

11

11

12

13

3.Щороку проводити фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи за участю всіх соціальних груп сільського населення

Сектор  у справах молоді та спорту райдержадміністрації, селищні та сільські ради

районний

200.0

35.0

40.0

40.0

40.0

45.0

 

селищні та сільські

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

7.Фізкультурно-оздоровча діяльність та фізкультурно-спортивна реабілітація інвалідів

Кількість відкритих центрів з фізичної культури та спорту для інвалідів

2

 

1

 

 

1

1.Забезпечення відкриття у ДЮСШ відділення для занять фізичною культурою та спортом інвалідів

Відділ освіти, сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації, 

районний

40.0

 

20.0

 

 

20.0

 

селищні та сільські

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

Кількість проведених заходів

 

 

 

 

 

 

2.Проведення багатоступеневих змагань

Сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації, 

районний

9.0

1.5

1.5

2.0

2.0

2.0

 

10

2

2

2

2

2

селищні та сільські

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

 

 

 

 

 

 

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

8.Спорт вищих досягнень

Кількість проведених заходів

75

15

15

15

15

15

1.Участь в чемпіонатах та розіграшах кубка області з олімпійських та не олімпійських видів спорту

Сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації

районний

175.0

30.0

30.0

35.0

40.0

40.0

 

селищні та сільські

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

Кількість проведених заходів

115

20

20

25

25

25

 2.Проведення районних спортивних змагань (турнірів, матчевих зустрічей) з олімпійських та не олімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп

Сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації 

районний

95.0

15.0

15.0

20.0

20.0

25.0

 

селищні та сільські

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

Кількість проведених заходів з видів спорту

10

2

2

2

2

2

3.Проведення комплексних багатоступеневих спортивних ігор району з олімпійських та не олімпійських видів спорту

Сектор у справах молоді та спорту, відділ освіти райдержадміністрації 

районний

59.0

10.0

10.0

12.0

12.0

15.0

 

селищні та сільські

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

Кількість проведених заходів

10

2

2

2

2

2

4.Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських та не олімпійських видів спорту

Сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації 

районний

32.0

5.0

5.0

7.0

7.0

8.0

 

селищні та сільські

 

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Дитячо-юнацький та резервний спорт

Кількість заходів

26

5

5

5

5

6

1.Участь в районних, обласних змаганнях  інших масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах серед учнівської молоді

Сектор у справах молоді та спорту, відділ освіти райдержадміністрації 

районний

80.0

10.0

15.0

15.0

20.0

20.0

 

селищні та сільські

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

Кількість власних спортивних споруд ДЮСШ, що потребують модернізації

5

1

1

1

1

1

2.Передбачити фінансування у повному обсягу видатків для забезпечення діяльності ДЮСШ усіх типів, забезпечення їх необхідним обладнанням та інвентарем  з урахуванням сучасних вимог до організації навчально - тренувального процесу

Сектор у справах молоді та спорту, відділ освіти райдержадміністрації 

районний

120.0

20.0

20.0

25.0

25.0

30.0

 

селищні та сільські

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

Відсоток вихованців ДЮСШ, охоплених  активним відпочинком у спортивно-оздоровчих таборах у канікулярний період

0.15%

0.10%

0.10%

0.10%

0.15%

0.15%

3.Забезпечити оздоровлення та активний відпочинок в процесі навчально-тренувального процесу учнів ДЮСШ

Відділ освіти, сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації

районний

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

 

селищні та сільські

 

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

Кількість  штатних тренерів-викладачів дитячо-юнацької спортивної школи

76

14

14

15

16

17

4.Збереження існуючої мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів і форми власності, недопущення скорочення їх тренерсько-викладацького складу

Відділ освіти, сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації

районний

 

 

селищні та сільські

 

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

Кількість проведених заходів

30

4

5

6

7

8

5.Участь у щорічних обласних семінарах-нарадах для керівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, а також регіональних семінарах-нарадах для керівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, тренерів-викладачів та інших працівників сфери фізичної культури і спорту

Відділ освіти, сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації

районний

 

 

селищні та сільські

 

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

Відсоток збільшення видатків

10%

10%

10%

10%

10%

10%

6.Збільшення видатків на утримання та забезпечення навчально-тренувального процесу ДЮСШ

Відділ освіти, сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації

районний

9162.0

1500.0

1650.0

1815.0

1997.0

2200.0

 

селищні та сільські

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

10.Матеріально-технічне забезпечення

Реконструйовані та відремонтовані спортивні споруди

25

5

5

5

5

5

 1.Здійснення реконструкції та капітального ремонту існуючих спортивних споруд

Сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації
 

районний

265.0

45.0

50.0

50.0

60.0

60.0

 

селищні та сільські

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

Кількість побудованих багатофункціональних майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням

3

1

 

1

 

1

 2.Здійснення будівництва нових спортивних споруд, у т.ч.  багатофункціональних майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням

Сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації
 

районний

 

 

селищні та сільські

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

Кількість побудованих спортивних споруд (спортивні майданчики, тенісні корти, приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, тощо)

4

 

1

1

1

1

районний

 

 

селищні та сільські

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

11.Медичне забезпечення

Кількість осіб,  які щорічно обстежуються в організації (в тисячах)

5

1

1

1

1

1

1.Забезпечити всебічне якісне обстеження осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, їх реабілітацію

Маневицька центральна районна лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги

районний

у межах поточного фінансування

 

селищні та сільські

 

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

Відсоток оновленого обладнання та інвентарю

50

10

10

10

10

10

2.Забезпечити зміцнення матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу

Маневицька центральна районна лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги

районний

у межах поточного фінансування

 

селищні та сільські

 

 

інші

 

 

12.Інформаційне забезпечення

Кількість  публікацій та радіотрансляцій щодо висвітлення ходу підготовки та безпосередньої участі збірних команд району з видів спорту в районних, обласних та Всеукраїнських змаганнях

240

40

45

50

50

55

1.Передбачити  публікації та радіотрансляції щодо висвітлення ходу підготовки та безпосередньої участі збірних команд району з видів спорту в районних, обласних та Всеукраїнських змаганнях

Редакція районної газети "Нова доба", відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики  апарату райдержадміністрації

районний

у межах поточного фінансування

 

селищні та сільські

 

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

 13.Нормативно-правове та організаційне забезпечення фізичної культури і спорту

Кількість проведених тематичних семінарів.
Кількість осіб, що взяли участь у семінарах

25

5

5

5

5

5

1.Проведення тематичних семінарів та нарад для тренерів ДЮСШ

Відділ освіти, сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації

районний

 

 

100

20

20

20

20

20

селищні та сільські

 

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

14.Соціальні гарантії

Кількість спортсменів та тренерів, які отримали грошові винагороди

60

10

10

10

15

15

1.Виплати одноразових грошових винагород кращим спортсменам та тренерам району з оліміпійських, неолімпійських видів спорту.

Сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації

районний

31.00

5.0

5.0

5.0

8.0

8.0

 

селищні та сільські

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

Кількість стипендій, які виплачуються спортсменам

175

30

30

35

40

40

2.Забезпечення виплати стипендій  молодим та перспективним спортсменам та їх тренерам

Сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації

районний

296.0

53.0

53.0

60.0

65.0

65.0

 

селищні та сільські

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

15.Міжнародне співробітництво

Кількість заходів

23

4

4

5

5

5

1.Участь у міжнародних змаганнях різного рівня

Сектор у справах молоді та спорту, відділ освіти райдержадміністрації

районний

175.0

30.0

30.0

35.0

40.0

40.0

 

селищні та сільські

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

Кількість проведених зборів

9

1

2

2

2

2

2.Запровадити в практику навчально-спортивної роботи проведення спільних із зарубіжними фахівцями навчально-тренувальних зборів з видів спорту

Відділ освіти, сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації

районний

26.0

4.0

5.0

5.0

6.0

6.0

 

селищні та сільські

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

 

інші

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

  Разом за програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11255.9

1826.0

2034.2

2275.7

2427.0

2693.0

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

районний

11255.9

1826.0

2034.2

2275.7

2427.0

2693.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

селищні та сільські

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

інші

 
 


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 23.08.2017 № 18/2

 

 

Порядок надання і використання коштів

районного бюджету на фінансування Районної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки

 

                                                                              І.  Загальні положення

 

1.       Порядок надання і використання коштів районного бюджету на фінансування Районної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки (далі – Порядок) розроблений відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України.

2. Порядок визначає і регулює механізм використання коштів районного бюджету на фінансування заходів Районної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки (далі - Програма).

3. Головним розпорядником коштів районного бюджету, що виділяються на реалізацію заходів, передбачених Програмою, є сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації.

 

ІІ. Надання і використання коштів районного бюджету

 

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) проведення районних змагань з видів спорту;

2) участь спортсменів, збірних команд району в змаганнях різного рівня;

3) проведення навчально-тренувальних зборів;

4) вшанування кращих спортсменів ветеранів спорту з нагоди Дня фізичної культури та спорту;

5) забезпечення збірних команд району спортивною формою та спортінвентарем.

 

5. Кошти виділяються на:

1) харчування, проживання спортсменів, які приймають участь в змаганнях різного рівня;

2) оплату автотранспортних послуг;

3) придбання цінних подарунків, нагородної атрибутики (кубки, медалі);

4) придбання спортивної форми та спортивного інвентарю;

5) оплата роботи суддівських бригад, які забезпечують організацію проведення змагань;

6) будівництво нових та утримання існуючих спортивних споруд.

6. Реєстрація зобов’язань та операції з бюджетними коштами здійснюються відповідно до Порядку обслуговування місцевих бюджетів за видатками, затвердженого Державним казначейством України.

7. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах державного казначейства, здійснюється в установленому законодавством порядку згідно цієї Програми.

 

ІІІ. Відповідальність, звітність і контроль

 

8. Фінансова звітність про використання коштів здійснюється в установленому порядку.

9. Відповідальність за цільове використання коштів районного бюджету несе головний розпорядник коштів – сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації.