Про районну цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2021 роки

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

 

від  23.02.2017   № 18/3

смт Маневичі  

 

Про районну цільову соціальну Програму

забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування,

та осіб з їх числа  на 2017-2021 роки

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  Указу Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011, розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 02.12.2016 №3225/39/2-16, з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, враховуючи рішення постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, гуманітарної політики, міжнародного співробітництва та туризму від 20.02.2017 № 11/7, районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити  районну цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2021 роки (додається).

 

2. Зняти з контролю рішення районної ради від 20.12.2012 № 20/4 „Про районну цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2016 роки”.  

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (за функціональним спрямуванням) та постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, гуманітарної політики, міжнародного співробітництва та туризму.

 

 

Голова ради                                                                                         А.М.Мельник

 

 

Карпюк 21963


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 23.02.2017 № 18/3

 

 

РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2021 роки

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови  районної державної адміністрації від 01.12.2016 № 515 "Про схвалення районної цільової соціальної Програми  забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2021 роки"

3.

Розробник Програми

Служба у справах дітей райдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

Виконкоми сільських та селищних  рад

5.

Відповідальний виконавець Програми

Служба у справах дітей райдержадміністрації,  виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади

6.

Учасники Програми

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

7.

Термін реалізації Програми

2017-2021 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Обласний та районний бюджети, бюджети сільських і селищних рад та об’єднаних територіальних громад

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

                         2700,0 тис.грн.

9.1.

коштів обласного бюджету

1350,0 тис.грн.

9.2.

коштів районного бюджету, бюджетів сільських та селищних рад, об’єднаних територіальних громад

1350,0 тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

2. Визначення проблеми, на розвязання якої спрямована Програма

 

Районну цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2021 роки (далі – Програма), розроблено службою у справах дітей райдержадміністрації на виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011, з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Законодавчим підґрунттям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української РСР, Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  “Про місцеві державні адміністрації”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про житловий фонд соціального призначення”, “Про охорону дитинства”, Указ Президента України “Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 “Про деякі питання реалізації Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”, від 24 вересня 2008 року № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”.

Станом на 1 листопада  2016 року на первинному обліку служби у справах дітей перебуває 75 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Під опікою та піклуванням в районі проживає 69 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На сьогодні функціонує 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 7 дітей, позбавлених батьківського піклування, та 3 прийомних сім’ї, в яких виховується 5 дітей цієї категорії.

Із загального числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, лише 4 – мають  житло на праві власності. За 71 дитиною закріплено право користування житлом, але часто це житло опікунів, і, фактично, діти мають право користуватись ним лише до 18 років, або житло батьків, позбавлених батьківських прав, куди діти повернутись не зможуть. 7 дітей  потребують забезпечення житлом. Значна частина житла, що належить дітям, потребує проведення ремонту.

До прийняття Програми з районного бюджету у 2012 році було  закладено кошти у сумі 70 тис.грн. на купівлю житла та  10 тис.грн. – на ремонт.

Разом з тим, можливості районного бюджету є досить обмеженим, тому обласною цільовою соціальною Програмою забезпечення житлом  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, передбачено надання субвенції з обласного бюджету бюджетам міст та районів області з метою співфінансування витрат, пов’язаних із формуванням фонду соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Прийняття цільової Програми та співфінансування витрат на її реалізацію суттєво активізували роботу щодо вирішення питання захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  та осіб з їх числа. У 2013-2016 роках в районі було придбано соціальне житло для 3 осіб. На ці цілі освоєно кошти в сумі 291 388 грн., з них 140 000 грн. – кошти районного бюджету.

Програма передбачає також вжиття низки інших заходів із забезпечення дотримання житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

 

3. Мета Програми

 

Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Виконання Програми сприятиме реалізації права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на упорядкування житла, що належить їм на праві власності, та на позачергове забезпечення упорядкованим соціальним житлом після завершення їх перебування у відповідних інтернатних установах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, завершення терміну піклування над такими дітьми, а також після завершення ними навчання у вищих навчальних закладах,  строкової служби у Збройних Силах України, повернення з місць позбавлення волі.

 

4. Шляхи і засоби реалізації положень Програми

 

Реалізація цієї Програми дасть можливість:

– вести облік нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

– вивчати технічний стан житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

– упорядкувати житло, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 – вивчати потреби у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом;

– вести облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла;

– формувати житловий фонд соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

 

5. Прогнозовані обсяги і джерела фінансування Програми
 
    Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного і районного бюджетів, бюджетів сільських та селищних рад, об’єднаних територіальних громад,  можуть також залучатись кошти з інших джерел, відповідно до чинного законодавства.
тис. гривень
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми     
Усього витрат на  виконання Програми

 У тому числі за роками

2017
2018
2019
2020
2021
Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
 
 
 
 
 
 
Обласний бюджет
1350
210
240
270
300
330
Районний бюджет бюджети сільських та селищних рад, об’єднаних територіальних громад
1350
210
240
270
300
330
Усього
2700
420
480
540
600
660
               

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
 
Координацію із виконання Програми здійснює служба у справах дітей райдержадміністрації.
Контроль за станом дотримання житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, цільовим та ефективним використанням коштів субвенції здійснюють райдержадміністрація та виконкоми сільських і селищних рад, об’єднаних територіальних громад.

Служба у справах дітей райдержадміністрації щороку інформує постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, гуманітарної політики, міжнародного співробітництва та туризму  про хід виконання Програми.

 

7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання районної  цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2017-2021 роки

 

№ з/п

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Очікуваний результат

1

2

3

1.

Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

Забезпечення збереження житла, що є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2.

Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Проведення обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та оцінки   вартості упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог, складання проектно-кошторисної документації на  проведення таких робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

3.

Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Проведення  ремонту житла, до якого будуть повертатись діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,  після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або після завершення терміну піклування над такими дітьми

4.

Вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа  упорядкованим соціальним житлом

Визначення потреб у забезпеченні соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, формування бюджетних намірів для вирішення цього питання

5.

Ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначення

Вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла

6.

Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа впорядкованим соціальним житлом

7.

Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Запобігання незаконному відчуженню житла, право власності чи право користування яким мають діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування

 


8. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ,

спрямовані на виконання районної цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2021 роки

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Виконавці

Строк  виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, (вартість) тис. грн.

У тому числі (тис. грн.)

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

1) ведення реєстру нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

служба у справах дітей районної державної адміністрації

2017-2021

 

 

 

 

 

 

 

2) встановлення опіки над житлом та майном, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та контроль за станом виконання опікунами обов’язків щодо його належного збереження

служба у справах дітей районної державної адміністрації

2017-2021

 

 

 

 

 

 

 

3) сприяння виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені

 

служба у справах дітей районної державної адміністрації,

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищних рад, ОТГ

2017-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

1) створення комісій та проведення обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та оцінки   вартості упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

служба у справах дітей  районної державної адміністрації

2017-2021

 

 

 

 

 

 

 

2) складання кошторисного розрахунку витрат  на  проведення упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

комісія  з проведення обстеження стану житлових приміщень районної державної адміністрації

2017-2021

 

 

 

 

 

 

 

3. Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

1) реконструкція чи ремонт житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до якого будуть повертатись діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,  після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або після завершення терміну піклування над такими дітьми

служба у справах дітей районної державної адміністрації

2017-2021

 

обласний бюджет

350

50

60

70

80

90

районний бюджет, бюджети сільських і селищних рад, об’єднаних територіальних громад

    350

50

60

70

80

90

4. Вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа  упорядкованим соціальним житлом

1) аналіз контингенту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які у наступному році завершують перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або

служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, ОТГ

2017-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

завершується термін піклування над такими дітьми щодо наявності чи відсутності у них права на житло та визначення потреб у забезпеченні їх соціальним житлом.

 

2017-2021

 

 

 

 

 

 

 

2) аналіз контингенту осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які завершують у наступному році навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-ІУ рівня акредитації, строкову службу у Збройних Силах України або повертаються з установ, де відбувають покарання у вигляді позбавлення волі щодо наявності чи відсутності у них права на житло та визначення потреб у забезпеченні їх соціальним житлом

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищних рад, ОТГ, служба у справах дітей районної державної адміністрації

2017-2021

 

 

 

 

 

 

 

5. Ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначення

1) вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла

виконкоми сільських та селищних рад, служба у справах дітей районної державної адміністрації

2017-2021

 

 

 

 

 

 

 

2) ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла

виконкоми сільських та селищних рад,

ОТГ

2017-2021

 

 

 

 

 

 

 

6. Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

1) придбання житла

виконкоми сільських та селищних рад,ОТГ

2017-2021

обласний бюджет

550

90

100

110

120

130

районний бюджет,

бюджети сільських і селищних рад, об’єднаних територіальних громад

550

90

100

110

120

130

2) реконструкція існуючих жилих будинків, а також переобладнання нежилих будинків у жилі

 

 

обласний бюджет

450

70

80

90

100

110

районний бюджет,

бюджети сільських і селищних рад, об’єднаних територіальних громад

450

70

80

90

100

110

 

3) отримання  житла,  переданого  в  дар  органам   місцевого
самоврядування  українськими та іноземними юридичними та фізичними
особами, міжнародними громадськими організаціями

 

2017-2021

 

 

 

 

 

 

 

4) передача забудовниками місцевим радам частки жилої площі в
новозбудованих будинках на підставах, передбачених законодавством

2017-2021

 

 

 

 

 

 

 

5) передача  в  комунальну  власність  житла,  вилученого  на

підставі  судових  рішень  або  визнаного  в установленому законом
порядку безхазяйним або відумерлим

2017-2021

 

 

 

 

 

 

 

7. Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) вжиття заходів щодо передачі у власність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житла, щодо якого вони мають право користування

служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищних рад, ОТГ

2017-2021

 

 

 

 

 

 

 

2) призначення особи, яка буде представляти інтереси дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, на час здійснення права на спадкування, у випадках, коли така дитина є спадкоємцем житла чи майна

служба у справах дітей районної державної адміністрації

2017-2021

 

 

 

 

 

 

 

3) взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

виконкоми сільських та селищних рад, ОТГ

 

2017-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

4) у разі  надання дитині статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, та наявності у такої дитини права власності на житло чи права користування житловим приміщенням батьків, забезпечити звернення до нотаріуса за місцем розташування житла,  щодо накладання заборони на його відчуження

служба у справах дітей районної державної адміністрації

2017-2021