Про районну програму розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці Маневицького району на 2019-2021 роки

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

                                        

від 21.12.2018   38/9

смт. Маневичі  

                                                                                                                                 

 

Про районну програму розвитку міжнародного

співробітництва та міжрегіональної співпраці

Маневицького району на 2019-2021 роки

 

Відповідно до пункту 16 частини 1, частини 2 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", "Про міжнародні договори України", "Про транскордонне співробітництво", Указу Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна-2020", Регіональної програми розвитку міжнародного і транскордонного співробітництва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Волинської обласної ради від 31.05.2018 №20/8, враховуючи рішення постійних комісій районної ради з питань економічного розвитку, інвестицій, земельних відносин та використання природних ресурсів від 23.11.2018 №25/5, з питань освіти, культури, гуманітарної політики, міжнародного співробітництва та туризму від 26.11.2018 № 26/4,  районна рада

 

в и р і ш и л а: 

1. Затвердити районну програму розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці Маневицького району на 2019-2021 роки (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на районну державну адміністрацію, постійну комісію з питань економічного розвитку, інвестицій, земельних відносин та використання природних ресурсів та постійну комісію з питань освіти, культури, гуманітарної політики, міжнародного співробітництва та туризму.

 

 

Голова ради                                                                            А.М.Мельник

 

Савчук 21471


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 21.12.2018 № 38/9

 

Районна програма розвитку міжнародного співробітництва

та міжрегіональної співпраці Маневицького району на 2019-2021 роки

 

Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Маневицька районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 13 листопада 2018 року № 523 "Про районну програму розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці Маневицького району на 2019-2021 роки"

3.

Розробник Програми

Відділ інвестицій та міжнародного співробітництва райдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ інвестицій та міжнародного співробітництва райдержадміністрації

6.

Учасники Програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада, депутати районної ради, сільські, селищні ради,  інші працівники органів місцевого самоврядування

7.

Термін реалізації Програми

2019-2021 роки

7.1

Етапи виконання Програми

2019 рік – 167,0 тисяч гривень

2020 рік – 213,0 тисяч гривень

2021 рік – 211,0 тисяч гривень

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

 

 

591,0 тисяч гривень

8.1

Державний бюджет

-

8.2

Районний бюджет

591,0 тисяч гривень

8.3

Власні кошти підприємств

-

8.4

Кошти інших джерел

-

 

Районна програма розвитку міжнародного співробітництва  та міжрегіональної співпраці Маневицького району на 2019-2021 роки

 

1. Загальні положення

Районна програма розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці Маневицького району на 2019-2021 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про міжнародні договори України", "Про транскордонне співробітництво", Указу Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна-2020", Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 20 березня 2015 року №34/17, Регіональної програми розвитку міжнародного і транскордонного співробітництва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Волинської обласної ради від 31.05.2018 №20/8.

 

2. Мета Програми

Метою Програми є створення необхідних умов для встановлення та поглиблення економічних, інвестиційних, соціальних, освітніх, екологічних, культурних та інших відносин з регіонами іноземних країн.

 

3. Аналіз виконання районної програми розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці Маневицького

району на 2016-2018 роки

 

Маневицький район здійснює зовнішні зносини та розвиває міжрегіональне співробітництво з Купішкським районом (Литва), повітом Бжезіне, містом Згеж, гмінами Біляни, Сулув (Республіка Польща),  Іванівським та Камянецьким районами (Республіка Білорусь)  у рамках укладених договорів про співпрацю та торговельно-економічне співробітництво з іншими країнами.

Протягом 2018-2016 років районною державною адміністрацією здійснено організаційне забезпечення прийому в районі 31  іноземної делегації  від Республіки Польщі, Литви, Білорусії та 23 візити офіційних делегацій Маневицького району до партнерів Республіки Польща, Литви. Білорусії. Міжнародне співробітництво полягало у розробці спільних проектів, напрацюванні та поглибленні взаємозв’язків у галузі безпеки, культури, освіти.

На території району діють 4 підприємства із залученням іноземних інвестицій: ТзОВ "Екома", ТзОВ "Волиньфрукт", ТзОВ "Крайімпекс",                   ТзОВ "Еміта". Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку району за весь період інвестування, на 1 квітня 2018 року становив 367,7 тис. дол.США. З країн ЄС надійшло 100% загального обсягу акціонерного капіталу.

Експорт товарів у січні-червні 2018 року становив 6,0 млн.дол. США, імпорт – 319,1 тис.дол. США. Порівняно із відповідним періодом 2017 року обсяг експорту зріс на 40,3%, імпорту – на 13,1%. Позитивне сальдо становило 5,7 млн.дол.США.

З метою просування інвестиційних можливостей району розроблено інвестиційний паспорт району та виготовлено презентаційний фільм про інвестиційну привабливість Маневицького району.

У 2017 році реалізувався проект райдержадміністрації, що став переможцем у обласному відборі центрів надання адміністративних послуг в рамках проекту технічної допомоги ЄС "Центр надання адміністративних послуг як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади". Загальна сума проекту 2 млн. грн. В рамках проекту відкрито оновлений ЦНАП – зроблено сучасний ремонт, придбано меблі та комп’ютерну техніку.

Упродовж 2012-2017 років в рамках проекту  ЄС та ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" реалізовано 10 проектів.  

Упродовж 2014-2017 років впроваджувався проект "Розбудова сільськогосподарської діяльності Маневицького району Волинської області та Володимирецького району Рівненської області за рахунок підтримки регіональних програм покращення грунтів і просвітницької діяльності серед населення (пілотний проект)" (373910 євро) Програми ЄС "Підтримка політики регіонального розвитку України".

З 2017 року реалізується спільний зі Світовим Банком проект МОЗ України "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей".

Проект районної державної адміністрації та гміни Біляни (Польща) "Дороги, що з’єднують польські та українські кордони" став переможцем конкурсу Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. Бюджет проекту для району складає 1,5 мільйона євро.

 

4. Шляхи і способи розв'язання проблеми

 

Програма має стати дієвим інструментом реалізації державної політики у сфері розвитку європейської інтеграції, покращення міжнародного іміджу, поглиблення співробітництва з іноземними регіонами-партнерами. Її перевагою є можливість забезпечення комплексного підходу до розв'язання проблеми розвитку міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності.

Успішному розвитку міжнародних відносин, у тому числі в економічній та інвестиційній сферах, перешкоджає відсутність системного підходу до міжнародної інтеграції та співпраці.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

визначення пріоритетних завдань і заходів міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці;

підтримки відносин добросусідства та реалізації міжрегіональних угод з регіонами Республіки Польща, Республіки Білорусь, Литви;

активізації інформаційної роботи щодо інвестиційного потенціалу Маневицького району, європейської та євроатлантичної інтеграції;

забезпечення виготовлення інформаційної продукції для іноземних установ та організацій, а також дипломатичних представництв України за кордоном на рівні сучасних міжнародних стандартів;

підготовки та написання проектів у рамках програм міжнародної технічної допомоги.

 

5. Завдання і заходи з реалізації Програми

 

Завдання і заходи з виконання програми розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці Маневицького району на 2019 - 2021 роки подані у додатку на 2 аркушах.

 

6. Організаційне та фінансове забезпечення Програми

Координація робіт, пов’язаних з виконанням Програми, покладається на відділ інвестицій та міжнародного співробітництва районної державної адміністрації.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету, власних коштів підприємств, коштів виконавців, що залучаються до виконання Програми, та інших джерел, не заборонених  чинним законодавством.

 

7. Очікувані результати, ефективність Програми

 

Виконання Програми дасть можливість:

активізувати реалізацію положень міжрегіональних угод, укладених районною державною адміністрацією та районною радою;

розширити формат співпраці з регіонами-партнерами іноземних країн;

підвищити рівень поінформованості міжнародного співтовариства про Маневицький район;

реалізувати проект Маневицької районної державної адміністрації та гміни Біляни "Дороги, що з’єднують польські та українські кордини", що став переможцем Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020;

представити Маневиччину, її економічні та інвестиційні можливості, культурні та історичні традиції під час проведення і участі у міжнародних форумах, конференціях, семінарах та інших заходах міжнародного характеру;

залучати міжнародну технічну допомогу для реалізації соціальних, екологічних, інвестиційних та інших проектів.

 

8. Контроль за виконанням Програми

 

 Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює перший заступник голови районної державної адміністрації.

Координація діяльності щодо виконання заходів Програми покладається на відділ інвестицій та міжнародного співробітництва районної державної адміністрації.

 Інформування про хід реалізації Програми постійно здійснює відділ інвестицій та міжнародного співробітництва районної державної адміністрації на офіційному сайті Маневицької районної державної адміністрації, а про результати реалізації Програми –  на засіданнях колегії районної державної адміністрації, профільних постійних комісіях районної ради та сесії районної ради.

 


Додаток

до районної програми розвитку міжнародного

співробітництва та міжрегіональної співпраці

Маневицького району на 2019-2021 роки

 

Завдання і заходи щодо виконання районної програми розвитку міжнародного

співробітництва та міжрегіональної співпраці Маневицького району на 2019-2021 роки

 

з/п

Назва і зміст заходу

Виконавці

Термін виконання

Джерела фінансування

Обсяги фінансування

 (тисяч гривень)

2019

2020

2021

 

І. Реалізація державної політики у сфері розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці на 2019-2021 роки

 

1.

Участь у регіональних інвестиційних форумах, семінарах, конференціях

Райдержадміністрація, районна рада, відділ інвестицій та міжнародного співробітництва райдержадміністрації

Що року

Районний

бюджет

 

 

5,0

6,0

7,0

2.

Участь у міжнародних форумах, конференціях, семінарах та інших заходах міжнародного характеру

Райдержадміністрація та районна рада, відділ інвестицій та міжнародного співробітництва райдержадміністрації

Щороку

Районний бюджет

 

 

6,0

10,0

12,0

3.

Придбання вітальних листівок до свят, конвертів, марок, здійснення поштових витрат за кордон

Райдержадміністрація, відділ інвестицій та міжнародного співробітництва райдержадміністрації

Щороку

Районний бюджет

 

1,0

1,0

1,0

ІІ. Розвиток і поглиблення зв’язків з адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн

4.

Організаційне забезпечення та проведення візитів делегацій від Маневицького району до Республіки Польща, Литви, Білорусії (транспортні та добові витрати, проживання)

Райдержадміністрація,  районна рада,

депутати районної ради,

відділ інвестицій та міжнародного співробітництва, управління фінансів,  управління регіонального розвитку, відділ освіти, відділ культури та туризму районної державної адміністрації, сільські, селищні ради,

керівники підприємств, установ, організацій району, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району

Щороку

Районний бюджет

 

40,0

46,0

46,0

5.

Організаційне забезпечення проведення візитів офіційних іноземних делегацій з Республіки Польща, Литви, Білорусії в Маневицький район (проживання, харчування)

Райдержадміністрація та районна рада, відділ інвестицій та міжнародного співробітництва райдержадміністрації

Щороку

Районний бюджет

 

50,0

55,0

60,0

6.

Придбання сувенірної продукції для представників іноземних держав (цукерки, сувенір "Ягідний дарунок", мариновані гриби та інше)

Райдержадміністрація, відділ інвестицій та міжнародного співробітництва райдержадміністрації

Щороку

Районний бюджет

 

25,0

25,0

30,0

                 


 

ІІІ. Підвищення рівня  поінформованості міжнародного співтовариства про Маневицький район

7.

Виготовлення та придбання презентаційних матеріалів про район, сувенірної продукції

Райдержадміністрація, відділ інвестицій та міжнародного співробітництва райдержадміністрації

Щороку

Районний бюджет

 

25,0

30,0

35,0

8.

Виготовлення інвестиційного паспорта району, інвестиційних буклетів українською, англійською мовами

Райдержадміністрація,

відділ інвестицій та міжнародного співробітництва райдержадміністрації

Щороку

Районний бюджет

 

15,0

20,0

20,0

9.

Придбання ноутбука

Райдержадміністрація, відділ інвестицій та міжнародного співробітництва райдержадміністрації

2019

Районний бюджет

 

-

20,0

-

Всього

167,0

213,0

211,0

 

 

 

Начальник відділу інвестицій та міжнародного

співробітництва райдержадміністрації                                                                                     Н.І.Савчук