Про вихід Маневицької районної ради зі складу співзасновників та ліквідацію комунального підприємства "Телерадіокомпанія "Бурштиновий шлях" Володимирецької районної ради Рівненської області, Маневицької районної ради Волинської області та

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

від  28.03.2018   № 29/6

   смт. Маневичі  

                                                                                              

 

Про вихід Маневицької районної ради

зі складу співзасновників та ліквідацію

комунального підприємства "Телерадіокомпанія

"Бурштиновий шлях" Володимирецької районної

ради Рівненської області, Маневицької районної

ради Волинської області та Кузнецовської міської

ради Рівненської області"

 

 

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частин 4, 5 статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розділу 9 Статуту комунального підприємства "Телерадіокомпанія "Бурштиновий шлях" Володимирецької районної ради Рівненської області, Маневицької районної ради Волинської області та Кузнецовської міської ради Рівненської області", погодженого рішенням Маневицької районної ради від 14.06.2012 №15/3, Установчого договору про заснування та діяльність комунального підприємства "Телерадіокомпанія "Бурштиновий шлях", з метою економного та раціонального використання бюджетних коштів, враховуючи рішення постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності та етики, законності, боротьби зі злочинністю, взаємодії з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації від 26.03.2018 № 20/6,  рішення постійної комісії з питань бюджету, фінансів, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району від 26.03.2018 № 33/7, районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Вийти зі складу співзасновників комунального підприємства "Телерадіокомпанія "Бурштиновий шлях" Володимирецької районної ради Рівненської області, Маневицької районної ради Волинської області та Кузнецовської міської ради Рівненської області" (далі – КП ТРК "Бурштиновий шлях").

 

2. Припинити співробітництво за Установчим договором про заснування та діяльність КП ТРК "Бурштиновий шлях".

 

3. Делегувати Володимирецькій районній раді наступні повноваження:

3.1. утворити комісію з ліквідації ТРК "Бурштиновий шлях" (далі – ліквідаційна комісія);


3.2. затвердити склад ліквідаційної комісії, враховуючи пропозиції від співзасновників;

3.3. встановити строк для заявлення вимог кредиторів після публікації повідомлення про ліквідацію КП ТРК "Бурштиновий шлях".

 

4. Доручити ліквідаційній комісії вжити організаційно-правових заходів, передбачених чинним законодавством України, щодо ліквідації КП ТРК "Бурштиновий шлях", в тому числі:

4.1. у встановленому порядку повідомити державного реєстратора про рішення щодо ліквідації КП ТРК "Бурштиновий шлях";

4.2. у зв’язку з ліквідацією КП ТРК "Бурштиновий шлях" подати відомості до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про припинення дії ліцензії на мовлення (серія НР № 1748-м) за встановленою формою та у відповідні строки;

4.3. здійснити інвентаризацію наявного майна КП ТРК "Бурштиновий шлях" та після закінчення строку проведення інвентаризації скласти проміжний ліквідаційний баланс КП ТРК "Бурштиновий шлях" і подати його на затвердження відповідних рад;

4.4. забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому зберіганню, до відповідної архівної установи в порядку, визначеному законодавством України;

4.5. після завершення розрахунків із заборгованістю КП ТРК "Бурштиновий шлях" скласти ліквідаційний баланс, який подати на затвердження відповідних рад;

4.6. у встановленому порядку подати документи, визначені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", до державного реєстратора  для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про припинення діяльності КП ТРК "Бурштиновий шлях" згідно з чинним законодавством.

 

5. Визначити для включення до складу ліквідаційної комісії представників від Маневицької районної ради:

- Зімича Сергія Дмитровича – депутата Маневицької районної ради;

- Регешук Ніну Василівну – радника з економічних питань та спільної власності територіальних громад сіл і селищ району;

- Мельника Анатолія Миколайовича – голову Маневицької районної ради.

 

6. Повідомити Володимирецьку районну раду, Вараську (Кузнецовську) міську раду Рівненської області про прийняте рішення.

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності та етики, законності, боротьби зі злочинністю, взаємодії з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації.

 

 

Голова ради                                                                                  А.М.Мельник

 

 

Бідун 21 170