Про вихід зі складу співзасновників та припинення діяльності шляхом ліквідації комунального підприємства "Телерадіокомпанія "Бурштиновий шлях" Володимирецької районної ради Рівненської області, Маневицької районної ради Волинської області та Кузнецовсь

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

                                                                                             

 

 

від  21.12.2018   № 38/14

   смт. Маневичі  

 

Про вихід зі складу співзасновників та

припинення діяльності шляхом ліквідації

комунального підприємства "Телерадіокомпанія

"Бурштиновий шлях" Володимирецької районної

ради Рівненської області, Маневицької районної

ради Волинської області та Кузнецовської міської

ради Рівненської області"

 

 

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частин 4, 5 статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розділу 9 Статуту комунального підприємства "Телерадіокомпанія "Бурштиновий шлях" Володимирецької районної ради Рівненської області, Маневицької районної ради Волинської області та Кузнецовської міської ради Рівненської області", погодженого рішенням Маневицької районної ради від 14.06.2012 №15/3, Установчого договору про заснування та діяльність комунального підприємства "Телерадіокомпанія "Бурштиновий шлях", розглянувши лист Володимерецької районної ради від 03.05.2018 № 01/09-191р, з метою економного та раціонального використання бюджетних коштів, враховуючи рішення постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності та етики, законності, боротьби зі злочинністю, взаємодії з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації від 21.12.2018 № 27/1,  рішення постійної комісії з питань бюджету, фінансів, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району від 18.12.2018 № 43/5, районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Вийти зі складу співзасновників комунального підприємства "Телерадіокомпанія "Бурштиновий шлях" Володимирецької районної ради Рівненської області, Маневицької районної ради Волинської області та Кузнецовської міської ради Рівненської області" (далі – КП ТРК "Бурштиновий шлях").

 

2. Припинити співробітництво за Установчим договором про заснування та діяльність КП ТРК "Бурштиновий шлях".

 

3. Припинити діяльність комунального підприємства "Телерадіокомпанія "Бурштиновий шлях" Володимиррецької районної ради Рівненської області, Маневицької районної ради Волинської області та Кузнецовської міської ради Рівненської області" (код ЄДРПОУ 38257675) шляхом ліквідації.

 

 

4. Делегувати Володимирецькій районній раді наступні повноваження:

4.1. утворити комісію з припинення діяльності ТРК "Бурштиновий шлях" шляхом ліквідації (далі – ліквідаційна комісія);

4.2. затвердити склад ліквідаційної комісії, враховуючи пропозиції від співзасновників;

4.3. встановити термін заявлення кредиторами вимог – 2 (два) місяці з моменту оприлюднення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що здійснює державні повноваження в сфері державної реєстрації повідомлення про припинення діяльності КП ТРК "Бурштиновий шлях" шляхом ліквідації;

4.4. визначити місцезнаходження ліквідаційної комісії.

 

5. Доручити ліквідаційній комісії з припинення діяльності КП ТРК "Бурштиновий шлях" шляхом ліквідації вжити організаційно-правових заходів, передбачених чинним законодавством України, в тому числі:

5.1. здійснювати управління справами КП ТРК "Бурштиновий шлях" до моменту проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;

5.1. у зв’язку з ліквідацією КП ТРК "Бурштиновий шлях" подати відомості до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про припинення дії ліцензії на мовлення (серія НР № 1748-м) за встановленою формою та у відповідні строки;

5.2. письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб запису про прийняте рішення співзасновників щодо припинення юридичної особи;

5.3. провести дії щодо припинення діяльності КП ТРК "Бурштиновий шлях" шляхом ліквідації у порядку, передбаченому законодавством, в термін, що не перевищує шести місяців;

5.4. провести розрахунки за бюджетними, дебіторськими та кредиторськими зобов’язаннями КП ТРК "Бурштиновий шлях";

5.5. до завершення строку пред’явлення вимог кредиторів закрити рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації КП ТРК "Бурштиновий шлях";

5.6. вжити заходів щодо інвентаризації майна підприємства КП ТРК "Бурштиновий шлях";

5.7. підготовити та подати на розгляд співзасновників пропозиції щодо списання, передачі та інших дій щодо управління майном КП ТРК "Бурштиновий шлях" відповідно до нормативно-правових актів співзасновників;

5.8. після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами скласти проміжний ліквідаційний баланс, а потім – кінцевий ліквідаційний баланс КП ТРК "Бурштиновий шлях", який подати на затвердження співзасновників;

5.9. забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому зберіганню, до відповідної архівної установи в порядку, визначеному законодавством України;

5.10. у встановленому порядку подати документи, визначені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", до державного реєстратора  для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про припинення діяльності КП ТРК "Бурштиновий шлях" згідно з чинним законодавством;

5.11. по завершенню процедури ліквідації КП ТРК "Бурштиновий шлях"  забезпечити знищення печаток та штампів підприємства.

 

6. Визначити для включення до складу ліквідаційної комісії представників від Маневицької районної ради:

 

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Ідентифікаційний номер особи

1.

Мельника Анатолія Миколайовича

голову Маневицької районної ради

**********

2.

Регешук Ніну Василівну

радника з економічних питань та спільної власності територіаль-них громад сіл і селищ району

**********

3.

Зімича Сергія Дмитровича

депутата Маневицької районної ради

**********

 

7. Повідомити Володимирецьку районну раду, Вараську (Кузнецовську) міську раду Рівненської області про прийняте рішення.

 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань депутатської діяльності та етики, законності, боротьби зі злочинністю, взаємодії з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації та з питань бюджету, фінансів, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району.

 

9. Рішення районної ради від 28.03.2018 № 29/6 "Про вихід Маневицької районної ради зі складу співзасновників та ліквідацію комунального підприємства "Телерадіокомпанія "Бурштиновий шлях" Володимирецької районної ради Рівненської області, Маневицької районної ради Волинської області та Кузнецовської міської ради Рівненської області" вважати таким, що втратило чинність.

 

 

 

Голова ради                                                                                  А.М.Мельник

 

 

Бідун 21 170