Про внесення змін до Районної програми реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки, забезпечення прав та законних інтересів різних категорій сімей, дітей та молоді на період по 2017 рік

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

від  23.02.2017   № 18/4

смт Маневичі  

      

Про внесення змін до Районної програми реалізації

державної політики у сфері соціальної підтримки,

забезпечення прав та законних інтересів різних

категорій сімей, дітей та молоді на період по 2017 рік

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 02.12.2016 №3225/39/2-16, враховуючи рішення постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, гуманітарної політики, міжнародного співробітництва та туризму  від 20.02.2017 № 11/8,  районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Внести наступні зміни до Районної програми реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки, забезпечення прав та законних інтересів різних категорій сімей, дітей та молоді на період по 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 31 березня 2016 року № 7/13:

1.1.  пункт 9 розділу І "Паспорт Програми" викласти в наступній редакції:

Зміни до пункту 9 розділу І „Паспорт Програми”

9.                                                                                                                                                                                         

Загальний обсяг фінансових ресурсів,

необхідних для реалізації Програми, всього

138 тис.гривень

 

у тому числі:

 

1)                                                                                                                                     

коштів районного бюджету

138 тис.гривень

2)

коштів інших джерел

-

 

1.2. підпункти 1, 2  пункту 2 "Захист прав дітей" розділу Х "Завдання і заходи" Програми  викласти в редакції, що додається (додаток 1);

 

1.3. додаток до розділу Х Програми "Орієнтовані обсяги фінансування за відповідальними виконавцями" викласти в редакції, що додається (додаток 2).

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на районну державну адміністрацію та постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, гуманітарної політики, міжнародного співробітництва та туризму.

 

Голова ради                                                                                         А.М.Мельник

 

Карпюк 21963

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 1

до рішення районної ради від 23.02.2017 № 18/4

 

Зміни до пункту 2 „Захист прав дітей” розділу Х „Завдання і заходи” Програми

 

 

з/п

Найменування завдання

Найменування заходу

Виконавці

Джерела фінансу-

вання

(місцевий бюджет, інші)

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. грн., у тому числі за роками

Очікувані результати

всього

2016 рік

2017 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.Захист прав дітей

1)

Організація роботи, спрямованої на раннє виявлення сімей, які мають ризик опинитися у складних життєвих обставинах

Забезпечити співпрацю з благодійними та громадськими організаціями у розв’язанні актуальних соціальних проблем сімей та дітей, сприяти волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, відділ освіти райдержадмі-

ністрації

Районний бюджет

 

 

 

Активізація волонтерської діяльності у сфері надана соціальних послуг

2)

Вчасне надання їм якісних соціальних послуг, профілактики

соціального сирітства, захист прав дітей

Удосконалення механізму взаємодії зацікавлених органів та служб з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей, соціального супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, відділ освіти райдержадмі-

ністрації, виконкоми сільських селищних рад

Районний бюджет

12,00

 

12,00

Напрацювання нових форм та методів роботи, у тому числі, співпраці усіх зацікавлених органів та служб з метою профілактики соціального сирітства

                           

 

 

 

 


Додаток 2 

до рішення районної ради                        

від 23.02.2017 № 18/4

     Додаток до розділу Х Програми

"Орієнтовані обсяги фінансування за відповідальними виконавцями"

 

 

з/п

 

Джерело

фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.

Усього, тис.грн.

2016

2017

1.

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Районний бюджет

30

40

70

2.

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет

19

33

52

3.

Відділ культури райдержадміністрації

Районний бюджет

8

8

16

Всього

Районний бюджет

57

81

138