Про внесення змін до рішення районної ради від 28.01.2015 № 45/4 "Про районний бюджет на 2015 рік"

УКРАЇНА

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від   05.06.2015   48/3

смт. Маневичі  

 

 

Про внесення змін до рішення районної ради від 28.01.2015 № 45/4 "Про районний бюджет на 2015 рік"

 

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 78 Бюджетного кодексу України районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

Внести зміни до рішення районної ради від 28.01.2015 №45/4 "Про районний бюджет на 2015 рік", виклавши його у такій редакції:       

1. Визначити на 2015 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 308 907 277,85 грн., у тому числі: доходи загального фонду районного бюджету 300 976 915,85 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 7 930 362 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки районного бюджету за головними розпорядниками коштів районного бюджету та тимчасовою класифікацією видатків і кредитування місцевих бюджетів у сумі 314 887 859,50 грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 305 087 330,85 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 9 800 528,65 грн. згідно з додатком №3 цього рішення;            

- повернення кредитів до районного бюджету у сумі 145 500  грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету                  145 500  грн. згідно з додатком  № 4 цього рішення;

- надання кредитів з районного бюджету у сумі  325 500  грн., у тому числі 

надання кредитів із загального фонду районного бюджету у сумі 180 000 грн. та спеціального фонду районного бюджету 145 500  грн. згідно із додатком № 4 цього рішення;

- дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі  4 290 415  грн., у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 1 849 324,16  грн. та за рахунок зміни залишків на початок року 6 139 739,16 згідно із додатком 2 цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 1 870 166,65  грн., у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 1 849 324,16 грн. та за рахунок зміни залишків на початок року 20 842,49 згідно із додатком 2 цього рішення. 

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету на 2015 рік у сумі 745 000  гривень. 

3. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно із додатком №5 та формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів та будинків культури і клубів згідно із додатком №8 цього рішення.

Відповідно до статті 102 Бюджетного кодексу України установити, що надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу пільговим категоріям громадян, визначених Законом України „Про Державний бюджет України на 2015 рік”, у 2015 році здійснюється у готівковій формі відповідно до грошових норм, затверджених районною державною адміністрацією. 

 

4. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно із додатком № 6 цього рішення. 

 

5. Затвердити на 2015 рік резервний фонд районного бюджету у сумі                 351 635,35 гривень. 

 

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету  на 2015 рік за їх економічною структурою:

-  оплата праці (КЕКВ 2110);

-  нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2120);

-  медикаменти та перев’язувальні матеріали (КЕКВ 2220);

-  продукти харчування (КЕКВ 2230);

-  оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270);

-  соціальне забезпечення (КЕКВ 2700);

-  поточні трансферти місцевим бюджетам (КЕКВ 2620);

 

7. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію регіональних програм у сумі  4 392 669,81 грн. згідно із додатком № 7 цього рішення.

 

8. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

9. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, міжбюджетні трансферти з державного та інших місцевих бюджетів.

Джерелом формування загального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині фінансування є вільний залишок коштів, визначений статтею 14 Бюджетного кодексу України.

Управлінню фінансів райдержадміністрації, управлінню Державної казначейської служби України у Маневицькому районі залишки  коштів на рахунках спеціального фонду районного бюджету, на яких обліковуються кошти екологічного податку, перерахувати до доходів загального фонду районного бюджету.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік:

у частині доходів є надходження,  визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, міжбюджетні трансферти з інших місцевих бюджетів.

у частині фінансування є кошти, отримані із загального фонду районного бюджету, відповідно до пункту 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;

у частині кредитування є повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників. 

 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

12. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити управлінню фінансів райдержадміністрації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  здійснювати в межах поточного бюджетного періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду районного бюджету.

 

13. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації:

- вносити зміни до показників районного бюджету відповідно до змін показників міжбюджетних відносин державного та інших місцевих бюджетів з районним бюджетом та вимог інших нормативно-правових актів;

- за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету,  фінансів та використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району   проводити розподіл додаткових дотацій з державного бюджету та за обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів районного бюджету, перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної і економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду, програм, що фінансуються з районного бюджету, і об’єктів, будівництво яких проводиться за рахунок бюджету розвитку, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету.  

 

14. Установити, що у разі зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації, повноваження головних розпорядників коштів районного бюджету, визначених цим рішенням, передаються структурним підрозділам райдержадміністрації, які є їх правонаступниками.

Управлінню  фінансів райдержадміністрації,  управлінню Державної казначейської служби України у Маневицькому районі, структурним підрозділам райдержадміністрації після зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити зміни назв головних розпорядників коштів районного бюджету у документах, що використовуються у бюджетному процесі.

 

15. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Голова ради                                                                                Л.В.Веремчук 
 
 
Синюк 21185

 

 

 

Дата оприлюднення: 08.06.2015

ДолученняРозмір
dodatok3.doc557.5 КБ
dodatok_1.xls30.5 КБ
dodatok_2.xls24 КБ
dodatok_7.xls50.5 КБ
dodatok_-4.xls22 КБ
dodatok_-6.xls25 КБ
dodatok_-_5.xls33.5 КБ
dodatok_-_8.xls34 КБ
poyas_05.06.2015.doc50 КБ