Про внесення змін до рішення районної ради від 20.12.2017 № 25/3 "Про районний бюджет на 2018 рік"

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

                  

від  19.10.2018    № 35/9

   смт. Маневичі                            

 

Про  внесення змін до рішення

районної ради від 20.12.2017 № 25/3

"Про районний бюджет на 2018 рік"

 

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району від 19.10.2018  № 40/5, районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

Внести зміни до рішення районної ради від 20.12.2017 № 25/3 "Про районний бюджет на 2018 рік", виклавши його у такій редакції:

    

1. Визначити на 2018 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 450 446 195 грн., у тому числі: доходи загального фонду районного бюджету 448 309 295 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 2 136 900 грн., згідно з додатком  1 цього рішення;

- видатки районного бюджету за головними розпорядниками коштів районного бюджету та бюджетними програмами у сумі 460 992 088,85 грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 441 648 765,30 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 19 343 323,55 грн., згідно з додатком 3 цього рішення;

- повернення кредитів до районного бюджету у сумі 190 000 грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 190 000 грн. згідно з додатком 4 цього рішення;

- надання кредитів з районного бюджету у сумі 490 000 грн., у  тому числі: надання кредитів із загального фонду районного бюджету у сумі 300 000 грн. та спеціального фонду районного бюджету  у сумі 190 000 грн. згідно із додатком 4 цього рішення;

- профіцит  загального фонду районного бюджету у сумі 6 360 529,70 грн., у тому числі: за рахунок зміни залишків  на початок року у сумі 9 972 272,57 грн. та за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 16 332 802,27 грн. згідно із додатком 2 цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 17 206 423,55 грн., у тому числі: за рахунок зміни залишків на початок року 873 621,28 грн. та за рахунок передачі із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 16 332 802,27 грн. згідно із додатком 2 цього рішення;

2. Установити, що у 2018 році відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України у бюджетному процесі на рівні районного бюджету застосовується програмно-цільовий метод бюджетування.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету на 2018 рік  у сумі 800 000 гривень. 

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно із додатком  5 та формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів та будинків культури і клубів згідно із додатком  8 цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок бюджету розвитку, згідно із додатком 6 цього рішення.

6. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 227 876,66 гривень. 

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету  на 2018 рік за їх економічною структурою:

-  оплата праці;

-  нарахування на оплату праці;

-  медикаменти та перев’язувальні матеріали;

-  продукти харчування;

-  оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

-  соціальне забезпечення;

-  поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

8. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію регіональних програм у сумі 5 979 773,70 грн. згідно із додатком 7 цього рішення.

9. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

10. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, міжбюджетні трансферти з державного та інших місцевих бюджетів.

 

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік є:

у частині доходів – надходження,  визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України;

у частині фінансування – кошти, отримані із загального фонду районного бюджету;

у частині кредитування – повернення коштів, наданих для кредитування   індивідуальних сільських забудовників.

12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського  рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити управлінню фінансів райдержадміністрації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  здійснювати в межах поточного бюджетного періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду районного бюджету.

 

14. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації:

- вносити зміни до показників районного бюджету відповідно до змін показників міжбюджетних відносин державного та інших місцевих бюджетів з районним бюджетом та вимог інших нормативно-правових актів;

- за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету,  фінансів, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району проводити розподіл додаткових дотацій з державного бюджету та за обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів районного бюджету, перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної і економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду, програм, що фінансуються з районного бюджету, і об’єктів, будівництво яких проводиться за рахунок бюджету розвитку, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету.  

15. Установити, що, у разі зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації, повноваження головних розпорядників коштів районного бюджету, визначених цим рішенням, передаються структурним підрозділам райдержадміністрації, які є їх правонаступниками.

Управлінню  фінансів райдержадміністрації, управлінню Державної казначейської служби України у Маневицькому районі, структурним підрозділам райдержадміністрації після зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити зміни назв головних розпорядників коштів районного бюджету у документах, що використовуються у бюджетному процесі.

Установити, що передача бюджетних призначень від головних розпорядників коштів районного бюджету новоствореним структурним підрозділам райдержадміністрації у 2018 році здійснюється відповідно до вимог частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

16. Управлінню фінансів райдержадміністрації при формуванні розпису районного бюджету на 2018 рік привести бюджетні призначення головних розпорядників коштів районного бюджету до діючої у 2018 році Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

17. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №117 від 23 квітня 2014 року дозволити передбачати у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг та здійснювати попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти на строк не більше одного місяця:

  • послуг пошти та зв’язку,
  • закупівлю товарів вартістю не більше як сто тисяч гривень,
  • робіт і послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості;

на строк не більше трьох місяців:

  • робіт із нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення, придбання основних засобів і житла.
  •  

18. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.

 

19. Додатки  1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Голова ради                                                                                А.М.Мельник 
 

 

Покидюк 22580       

 

ДолученняРозмір
poyas_19_10_2018.doc80 КБ
dodatok_1.xls48.5 КБ
dodatok_2.xls30.5 КБ
dodatok_3.xls94.5 КБ
dodatok_4.xls30 КБ
dodatok_5.xls50 КБ
dodatok_6.xls63 КБ
dodatok_7.xls68.5 КБ
dodatok_8.xls34 КБ