Про внесення змін до рішення районної ради від 24.01.2020 № 48/2 "Про районний бюджет на 2020 рік"

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від 19.11.2020  №  57/17

   смт. Маневичі  

 

Про внесення змін до рішення

районної ради від 24.01.2020 № 48/2

"Про районний бюджет на 2020 рік"

 

03311200000

(код бюджету)

 

 

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 78 Бюджетного кодексу України  районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

Внести зміни до рішення районної ради від 24.01.2020 №48/2 "Про районний бюджет на 2020 рік", виклавши його у такій редакції:

           

1. Визначити на 2020 рік:

доходи районного бюджету у сумі 338 535 729 грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 277 814 939 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету –  60 720 790 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 354 220 508,21 грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 265 225 539,16 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – 88 994 969,05 грн.;

повернення кредитів до районного бюджету у сумі 266 000 грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету – 266 000 грн.;

надання кредитів з районного бюджету у сумі 593 000 грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету – 300 000 грн. та надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету – 293 000 грн.;

профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 8 394 164,84 грн., у тому числі: за рахунок зміни залишків коштів на початок року у сумі 15 107 367,34 грн. та за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 27 396 767,18 грн. згідно із додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 24 405 944,05 грн., у тому числі: за рахунок зміни залишків коштів на початок року у сумі  904 411,87 грн. та за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 27 396 767,18 грн. згідно із додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету на 2020 рік у розмірі 500 000 грн., що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі  297 489,57 грн., що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

 

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно із додатком 5 до цього рішення.

Відповідно до пункту 48 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України установити, що кошти цільових субвенцій з районного бюджету, визначені у розписі районного бюджету як видатки споживання, можуть спрямовуватись з місцевих бюджетів району на видатки розвитку відповідно до цільового призначення субвенцій, визначеного у додатку 5 до цього рішення.

Відповідно до пункту 32 статті 2 Бюджетного Кодексу установити, що міжбюджетні трансферти, передаються  з районного бюджету до сільських, селищних та державного бюджетів безповоротно, та використовуються у наступному році за напрямками визначеними рішеннями районної ради.

 

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів з будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури  за об'єктами згідно із додатком 6 до цього рішення.

 

5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі  22 541 034,98 грн. згідно із додатком 7 до цього рішення.

 

6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 і 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є джерела, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є доходи та трансферти, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, та залишки коштів спеціального фонду;

3) у частині кредитування є повернення коштів, наданих з районного бюджету для кредитування індивідуальних сільських забудовників.

 

8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету:

згідно з пунктом 1 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України;

згідно з пунктом 2 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на охорону та раціональне використання природних ресурсів;

згідно з пунктом 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 4 статті 13 Бюджетного кодексу України;

згідно з пунктом 8 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на видатки цільового фонду, створеного районною радою;

згідно з пунктом 9 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на заходи, визначені надавачами відповідних субвенцій;

згідно з пунктом 10 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на надання кредитів з районного бюджету індивідуальним сільським забудовникам;

 

9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплату енергосервісу.

 

10. Дозволити управлінню фінансів райдержадміністрації у 2020 році здійснювати розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах в установах банків в межах поточного бюджетного періоду із зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду районного бюджету у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6, та шляхом придбання державних цінних паперів у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 544.

 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

12. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до районного бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) доступність інформації про районний бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення і публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

6) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 

13. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації:

- вносити зміни до показників районного бюджету відповідно до змін показників міжбюджетних відносин державного та місцевих бюджетів з районним бюджетом та вимог інших нормативно-правових актів;

- за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району перерозподіляти видатки загального та спеціального фонду, визначені  головним розпорядникам коштів районного бюджету цим рішенням, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету.

 

14. Управлінню фінансів райдержадміністрації у разі внесення змін до чинних нормативно-правових документів Міністерства фінансів України щодо класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів забезпечити врахування відповідних змін при складанні змін, при складанні і виконанні розпису районного бюджету на 2020 рік та врахувати зміни у класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів при наданні пропозицій щодо внесення змін до цього рішення.

 

15. Установити, що, у разі зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації, повноваження головних розпорядників коштів районного бюджету, визначених цим рішенням, передаються структурним підрозділам райдержадміністрації, які є їх правонаступниками.

 

16. Управлінню фінансів райдержадміністрації, управлінню Державної казначейської служби України у Маневицькому район, структурним підрозділам райдержадміністрації після зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити зміни назв головних розпорядників коштів районного бюджету у документах, що використовуються у бюджетному процесі.

 

17. Установити, що передача бюджетних призначень від головних розпорядників коштів районного бюджету новоствореним структурним підрозділам райдержадміністрації у 2020 році здійснюється відповідно до вимог частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

 

18. Це рішення набирає чинності з моменту оприлюднення.

 

19. Додатки 1 – 8 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

 

20. Апарату районної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району.

 

 

Голова ради                                                                                А.М.Мельник 

 

Синюк 21185      

 

 

 

 

ДолученняРозмір
poyasnyuvalna_zapiska_18_11_20.doc128 КБ
dodatok_1.xls46.5 КБ
dodatok_2.xls31.5 КБ
dodatok_3.xlsx26.45 КБ
dodatok_4.xls33.5 КБ
dodatok_5.xls75 КБ
dodatok_6.xls64 КБ
dodatok_7.xls71.5 КБ
dodatok_8.xls39 КБ