Про внесення змін до рішення районної ради від 25.12.2015 № 4/5 "Про районний бюджет на 2016 рік"

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

                  

від   13.10.2016   13/6

   смт Маневичі  

 

Про внесення змін до рішення

районної ради від 25.12.2015 № 4/5

"Про районний бюджет на 2016 рік"

 

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів,  використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району від 10.10.2016 № 14/2,  районна рада

 

в и р і ш и л а:

           

Внести зміни до рішення районної ради від 25.12.2015 №4/5 "Про районний бюджет на 2016 рік", виклавши його у такій редакції:

 

1. Визначити на 2016 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 339 851 863  грн., у тому числі: доходи загального фонду районного бюджету 335  918 463 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 3 933 400 грн.,  (бюджету розвитку 300 000 грн.) згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки районного бюджету за головними розпорядниками коштів районного бюджету та тимчасовою класифікацією видатків і кредитування місцевих бюджетів у сумі 350 395 566,88 грн., у тому числі: видатки загального фонду районного бюджету 337 294 320 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 13 101 246,88 грн., згідно з додатком № 3 цього рішення;            

- повернення кредитів до районного бюджету у сумі 180 000  грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету                 180 000  грн. згідно з додатком  № 4 цього рішення;

- надання кредитів з районного бюджету у сумі  580 000  грн., у тому числі:

надання кредитів із загального фонду районного бюджету у сумі 400 000 грн. та  спеціального фонду районного бюджету 180 000  грн. згідно із додатком № 4 цього рішення;

- дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 1 775 857  грн., у тому числі:  за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 9 156 156 грн. та за рахунок зміни залишків на початок року 10 932 013 грн. згідно з додатком 2 цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 9 167 846,88 грн., у тому числі за рахунок передачі із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 9 156 156 грн. та за рахунок зміни залишків на початок року 11 690,88 грн. згідно з додатком 2 цього рішення.

 

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету на 2016 рік у сумі 700 000  гривень. 

 

3. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно із додатком № 5 та формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів та будинків культури і клубів згідно із додатком № 8 цього рішення.

 

4. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно із додатком № 6 цього рішення.

 

5. Затвердити на 2016 рік резервний фонд районного бюджету у сумі                 84 262,69 гривень. 

 

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету  на 2016 рік за їх економічною структурою:

-  оплата праці (КЕКВ 2110);

-  нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2120);

-  медикаменти та перев’язувальні матеріали (КЕКВ 2220);

-  продукти харчування (КЕКВ 2230);

-  оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270);

-  соціальне забезпечення (КЕКВ 2700);

-  поточні трансферти місцевим бюджетам (КЕКВ 2620).

 

7. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію регіональних програм у сумі 5 533 345,65 грн. згідно з додатком №7 цього рішення.

 

8. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

9. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, міжбюджетні трансферти з державного та інших місцевих бюджетів. 

 

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік є:

у частині доходів – надходження,  визначені статтею 691  Бюджетного кодексу України;

у частині фінансування – кошти, отримані із загального фонду районного бюджету;

у частині кредитування – повернення коштів, наданих для кредитування   індивідуальних сільських забудовників.

 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

12. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити управлінню фінансів райдержадміністрації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  здійснювати в межах поточного бюджетного періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду районного бюджету.

 

13. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації:

- вносити зміни до показників районного бюджету відповідно до змін показників міжбюджетних відносин державного та інших місцевих бюджетів з районним бюджетом та вимог інших нормативно-правових актів;

- за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету,  фінансів, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району   проводити розподіл додаткових дотацій з державного бюджету та за обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів районного бюджету, перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної і економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду, програм, що фінансуються з районного бюджету, і об’єктів, будівництво яких проводиться за рахунок бюджету розвитку, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету.  

 

14. Установити, що, у разі зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації, повноваження головних розпорядників коштів районного бюджету, визначених цим рішенням, передаються структурним підрозділам райдержадміністрації, які є їх правонаступниками.

Управлінню фінансів райдержадміністрації,  управлінню Державної казначейської служби України у Маневицькому районі, структурним підрозділам райдержадміністрації після зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити зміни назв головних розпорядників коштів районного бюджету у документах, що використовуються у бюджетному процесі.

15. Надати дозвіл головним розпорядникам бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти районного бюджету передбачати попередню оплату у разі закупівлі протягом поточного бюджетного періоду відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. №117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".

 

16. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Голова ради                                                                                А.М.Мельник

 

 

 

Синюк 21185 

ДолученняРозмір
poyas_13.10.2016.doc90 КБ
dodatok1.xls29.5 КБ
dodatok_2.xls32.5 КБ
dodatok_3.xls90 КБ
dodatok_4.xls32 КБ
dodatok_5.xls47 КБ
dodatok_6.xls36.5 КБ
dodatok_7.xls69 КБ
dodatok_8.xls38 КБ