Про внесення змін до рішення районної ради від 29.12.2016 № 16/4 "Про районний бюджет на 2017 рік"

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  22.12.2017 26/2

   смт. Маневичі

 

Про внесення змін до рішення

районної ради від 29.12.2016 № 16/4

"Про районний бюджет на 2017 рік"

 

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району від 22.12.2017 № 31/2,  районна рада

в и р і ш и л а:

 

Внести зміни до рішення районної ради від 29.12.2016 № 16/4 "Про районний бюджет на 2017 рік", виклавши його у такій редакції:         

1. Визначити на 2017 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 448 246 872,68 грн., у тому числі: доходи загального фонду районного бюджету 442 948 022,68 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 5 298 850 грн., згідно з додатком  1 цього рішення;

- видатки районного бюджету за головними розпорядниками коштів районного бюджету і типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів у сумі 457 634 614,26   грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 437 341 715,68 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 20 292 898,58 грн., згідно з додатком  3 цього рішення;

- повернення кредитів до районного бюджету у сумі 167 000 грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету               167 000 грн. згідно з додатком № 4 цього рішення;

- надання кредитів з районного бюджету у сумі 617 000 грн., у тому числі: надання кредитів із загального фонду районного бюджету у сумі 450 000 грн. та спеціального фонду районного бюджету 167 000 грн. згідно із додатком 4 цього рішення;

- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 5 156 307  грн., у тому числі: за рахунок зміни залишків на початок року у сумі 9 829 181 грн. та за рахунок  передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 14 985 488 грн. згідно з додатком 2 цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі                                    14 994 048,58 грн., у тому числі: за рахунок зміни залишків на початок року 8 560,58 грн. та за рахунок передачі із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 14 985 488 грн. згідно з додатком  2 цього рішення.

 

 

2.   Установити, що у 2017 році відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України у бюджетному процесі на рівні районного бюджету застосовується програмно-цільовий метод бюджетування.      

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі 800 000 гривень.                                                                                                                           

4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно із додатком 5 та формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів та будинків культури і клубів згідно із додатком  8 цього рішення.

 

5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно із додатком 6 цього рішення.

 

6. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі                 35 859,05 гривень. 

 

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету  на 2017 рік за їх економічною структурою:

-  оплата праці (КЕКВ 2110);

-  нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2120);

-  медикаменти та перев’язувальні матеріали (КЕКВ 2220);

-  продукти харчування (КЕКВ 2230);

-  оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270);

-  соціальне забезпечення (КЕКВ 2700);

-  поточні трансферти місцевим бюджетам (КЕКВ 2620);

 

8. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію регіональних програм у сумі  7 149 646,53  грн. згідно із додатком 6 цього рішення.

 

9. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

10. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, міжбюджетні трансферти з державного та інших місцевих бюджетів.    Джерелом формування загального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині фінансування є вільний залишок коштів, визначений статтею 14 Бюджетного Кодексу України.


11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік є:

у частині доходів – надходження,  визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України;

у частині фінансування – кошти, отримані із загального фонду районного бюджету;

у частині кредитування – повернення коштів, наданих для кредитування   індивідуальних сільських забудовників.

 

12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

13. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити управлінню фінансів райдержадміністрації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  здійснювати в межах поточного бюджетного періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду районного бюджету.

 

14. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації:

- вносити зміни до показників районного бюджету відповідно до змін показників міжбюджетних відносин державного та інших місцевих бюджетів з районним бюджетом та вимог інших нормативно-правових актів та в призначення спеціального фонду за власними надходженнями бюджетних установ.

- за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету,  фінансів, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району проводити розподіл додаткових дотацій з державного бюджету та за обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів районного бюджету, перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної і економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду, програм, що фінансуються з районного бюджету, і об’єктів, будівництво яких проводиться за рахунок бюджету розвитку, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету.  

 

15. Установити, що,  у разі зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації, повноваження головних розпорядників коштів районного бюджету, визначених цим рішенням, передаються структурним підрозділам райдержадміністрації, які є їх правонаступниками.

Управлінню  фінансів райдержадміністрації,  управлінню Державної казначейської служби України у Маневицькому районі, структурним підрозділам райдержадміністрації після зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити зміни назв головних розпорядників коштів районного бюджету у документах, що використовуються у бюджетному процесі.

 

16. Управлінню фінансів райдержадміністрації, у разі внесення змін до чинних нормативних документів щодо застосування економічної класифікації видатків у частині автономізації закладів охорони здоров’я, забезпечити врахування відповідних змін при складанні та виконанні розпису районного бюджету на 2017 рік та врахувати зміни в економічній класифікації видатків при поданні пропозицій щодо внесення змін до цього рішення.

 

17. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

Голова ради                                                                                А.М.Мельник 

 
 
Синюк 21185      
ДолученняРозмір
poyas_12.2017.doc92 КБ
dodatok1.xls44.5 КБ
dodatok_2.xls32.5 КБ
dodatok_3.xls92.5 КБ
dodatok_4.xls31.5 КБ
dodatok_5.xls56.5 КБ
dodatok_6.xls42 КБ
dodatok_7.xls71.5 КБ
dodatok_8.xls37 КБ