Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми розвитку основних галузей агропромислового комплексу району на 2016-2020 роки, Порядку надання та використання коштів районного бюджету в 2017-2020 роках на її реалізацію

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

від  28.03.2018   29/5

   смт. Маневичі  

      

Про внесення змін і доповнень до Комплексної

програми розвитку основних галузей

агропромислового комплексу району на 2016-2020

роки, Порядку надання та використання коштів

районного бюджету в 2017-2020 роках на її реалізацію

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про  місцеве самоврядування в Україні", розглянувши клопотання управління регіонального розвитку райдержадміністрації від 01.02.2018 № 38/01-16/2-18, враховуючи рішення постійної комісії районної ради з питань економічного розвитку, інвестицій, земельних відносин та використання природних ресурсів від 27.02.2018 №18/6, районна рада

 

в и р і ш и л а:

 1. Внести наступні зміни і доповнення до Комплексної  програми розвитку основних галузей агропромислового комплексу району на 2016-2020 роки і  Порядку надання та використання коштів районного бюджету в 2017-2020 роках на її реалізацію:

 

1.1. розділ ІV Комплексної програми  доповнити  наступним змістом: "Фінансування заходів програми для суб’єктів господарювання (юридичних осіб) та фізичних осіб, що проводять свою господарську діяльність на території сільських та селищних рад об’єднаних територіальних громад, здійснюється за рахунок коштів  бюджетів об’єднаних територіальних громад та субвенції з обласного бюджету”;

1.2. доповнити  Порядок пунктами 2.8. – 2.9. згідно додатку; 

1.3. викласти у наступній редакції підпункт 2.2.1. пункту 2.2. "Надання та використання бюджетних коштів на часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів та телиць в особистих селянських господарствах" Порядку:

"2.2.1. Бюджетні кошти спрямовуються за проведене штучне осіменіння корів та телиць у суб’єкта, який надає такі послуги незалежно від форми власності і господарювання (далі – суб’єкт), в розмірі 130 гривень за одне осіменіння з розрахунку 80 гривень власнику ОСГ та до 50 гривень на оплату послуг підприємству-надавачу послуг за одне осіменіння, але не більше двох відшкодувань у рік на одну корову, телицю".

 

Голова ради                                                                            А.М.Мельник

 

Турик 21651

Додаток

до рішення районної ради

від 28.03.2018 № 29/5

 

Доповнення до Порядку

надання та використання коштів районного бюджету в 2017-2020

роках  на реалізацію Комплексної програми розвитку основних галузей           агропромислового комплексу району на 2016-2020 роки, затвердженого рішенням районної ради  21.06.2017 № 20/10

                           

2.8.  Часткове  відшкодування  вартості  заводських  плівкових або полікарбонатних  теплиць  фермерським господарствам та фізичним особам – підприємцям  для  вирощування сільськогосподарської продукції

(томати, огірки,  перець,  зелень  тощо)

 

2.8.1. Часткове відшкодування вартості заводських плівкових або полікарбонатних  теплиць  надається фермерським господарствам та фізичним особам – підприємцям в розмірі до 50 відсотків вартості придбання, але не більше 40 тис. грн. на 1 фермерське господарство або фізичну особу – підприємця.

2.8.2. Фермерське господарство або фізична особа – підприємець, якому надане часткове відшкодування, у разі відчуження або використання не за цільовим призначенням такого обладнання протягом п’яти років, повинен повернути виплачені йому бюджетні кошти до відповідного місцевого бюджету.

2.8.3.  Для отримання відшкодування фермерське господарство або фізична особа – підприємець подають відповідній комісії райдержадміністрації наступні документи:

- заявку на отримання відшкодування;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;

- копію договору та платіжного документу, який підтверджує факт оплати за обладнання;

- копії технічної документації  на обладнання;

- проект розвитку (бізнес-план) з визначенням пріоритетного напряму діяльності (за наявності);

- копія довідки про відкриття рахунку в банку.

2.8.4. Комісія розглядає подані документи та приймає рішення щодо включення заявника до реєстру фермерських господарств та фізичних осіб – підприємців, які  мають право на часткове  відшкодування  вартості  заводських  плівкових або полікарбонатних теплиць для вирощування сільськогосподарської продукції  (додаток  18).

2.8.5. У разі прийняття рішення про відмову, комісія у п’ятиденний строк після його прийняття, надсилає фермерському господарству або фізичній особі – підприємцю  відповідь з обґрунтуванням причин відмови.

2.8.6. Управління регіонального розвитку райдержадміністрації, відповідно до рішення комісії, формує зведений реєстр відшкодування  вартості  заводських плівкових або полікарбонатних теплиць фермерським господарствам та фізичним особам – підприємцям  для  вирощування сільськогосподарської продукції (зведений реєстр – додаток 19) та подає управлінню фінансів райдержадміністрації  до 15 числа наступного місяця.

2.8.7.  Управління фінансів райдержадміністрації до 25 числа перераховує кошти  на рахунок  управління регіонального розвитку райдержадміністрації, відповідно до розпису з урахуванням фактично нарахованих сум.

2.8.8. Управління регіонального розвитку райдержадміністрації у межах виділених асигнувань, відповідно до поданих реєстрів, бере бюджетні зобов'язання за ТПКВКМБ 2417110 "Реалізація програм в галузі сільського господарства" і здійснює видатки фермерським господарствам та фізичним особам – підприємцям на розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах.

2.8.9. Операції, пов’язані з використанням коштів, здійснюються відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

 

2.9.  Дотація власникам особистих селянських господарств

за утримування  бджолосімей

 

2.9.1. Бюджетні кошти  на дотацію власникам ОСГ, які утримують бджолопасіку, спрямовуються на виплату дотації за наявне утримання бджолосімей.  Розмір дотації визначається з розрахунку до 100 грн. на одну  бджолосім’ю.

2.9.2. Для отримання дотації власник ОСГ подає відповідній комісії райдержадміністрації наступні документи:

- заяву про виплату дотації;

- копії паспорта власника ОСГ та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду фізичній особі (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби – копію відмітки у паспорті);

-   копію  паспорта на пасіку з відміткою про благополуччя ветеринарним лікарем;

- акт обстеження домогосподарства комісією у складі представників сільської (селищної) ради, ветеринарного лікаря та власника ОСГ про наявність бджолосімей,  затверджений відповідною радою;

- копія довідки  про відкриття рахунку в банку.

2.9.3. Комісія розглядає подані документи, приймає рішення про включення до реєстру особистих селянських господарств, які мають право на отримання дотації за утримання бджолосімей  (додаток  20).

2.9.4. Управління регіонального розвитку райдержадміністрації, відповідно до рішення комісії, формує зведений реєстр особистих селянських  господарств, які мають право на отримання дотації за утримання бджолосімей

(зведений реєстр – додаток 21) управлінню фінансів райдержадміністрації до 15 числа наступного місяця.

2.9.5. Управління фінансів райдержадміністрації до 25 числа перераховує кошти  на рахунок управління регіонального розвитку райдержадміністрації, відповідно до розпису з урахуванням фактично нарахованих сум.

2.9.6. Управління регіонального розвитку райдержадміністрації у межах виділених асигнувань, відповідно до поданих реєстрів, бере бюджетні зобов'язання за ТПКВКМБ 2417110 "Реалізація програм в галузі сільського господарства" і здійснює видатки власникам особистих селянських господарств на розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах.

2.9.7. Операції, пов’язані з використанням коштів, здійснюються відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДолученняРозмір
dodatki_do_dopovn_poryadku.docx23.81 КБ