Про внесення змін і доповнень до Програми розвитку туризму та рекреації у Маневицькому районі на 2012-2016 роки

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

від  30.08.2016   12/4

   смт. Маневичі  

      

Про внесення змін і доповнень

до Програми розвитку туризму та

рекреації у Маневицькому районі

на 2012-2016 роки

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про туризм", враховуючи рішення постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, гуманітарної політики, міжнародного співробітництва та туризму від 26.08.2016 №7/1, районна рада

в и р і ш и л а:

 

1. Внести зміни і доповнення до Програми розвитку туризму та рекреації у Маневицькому районі на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням районної ради  від 20.12.2011 року № 11/6 (далі Програма):

1) Доповнити Заходи Програми розвитку туризму та рекреації у Маневицькому районі на  2012-2016 роки пунктами 26-30 (додаються);

2) у  пункті 7 паспорту Програми цифри „427 тис. грн.” замінити цифрами „453 тис. грн.”;

3) у пункті 7.1. паспорту Програми цифри „350 тис. грн.” замінити цифрами „376 тис. грн.”;

4) розділ ІV Програми „Фінансове забезпечення Програми” викласти у новій редакції:

V. Фінансове забезпечення Програми

Заходи Програми реалізуються за рахунок різних джерел фінансування, зокрема коштів державного та місцевого бюджетів, суб’єктів підприємництва усіх форм власності, інвестиційних, інноваційних коштів, громадських організацій та інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 453 тис. грн.: з районного бюджету 376 тис. грн., з інших джерел фінансування 77 тис. грн."

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Бурака А.І. та постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, гуманітарної політики, міжнародного співробітництва та туризму.

 

Голова ради                                                                        А.М.Мельник

Савчук 21542


Додаток

до рішення районної ради

від 30.08.2016 № 12/4

 

Доповнення до ЗАХОДІВ  ПРОГРАМИ

 розвитку туризму та рекреації у Маневицькому районі на 2012-2016 роки

 

№ з/п

Найменування заходу

Виконавці

Термін виконання

Обсяги та джерела фінансування (грн.)

Усього

У тому числі

Районний бюджет

Місцевий бюджет

Позабюджетні кошти

  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  

26.

Виготовлення та встановлення придорожніх рекламно-інформаційних щитів при в’їзді в район про мережу туристичних об’єктів району

Відділ економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

2016 рік

4000

4000

-

-

27.

Оформлення та виготовлення рекламних виставкових стендів для участі району у туристичних ярмарках та інших виставкових заходах

Відділ економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

2016 рік

3000

3000

-

-

 

 

 

 

 

 

 

28.

Виготовлення районних туристичних путівників, розробка та тиражування інформаційної друкованої продукції (каталогів, довідників, буклетів, брошур, листівок, банерів)

Відділ економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

2016 рік

7000

7000

-

-

29.

Розроблення та видання карт-схем наявних туристичних маршрутів. Підготовка та видання каталогу всіх видів туристичних маршрутів

Відділ економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

2016 рік

7000

7000

-

-

30.

Проведення робочих поїздок з метою дослідження та фотографування  населених пунктів та туристичних об’єктів Маневицького району, згідно маршрутів

Відділ економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

2016 рік

5000

5000