Про внесення змін та доповнень до Регламенту роботи Маневицької районної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням районної ради від 15.12.2015 №3/3

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

від  13.10.2016   № 13/10

   смт. Маневичі  

    

Про внесення змін та доповнень

до Регламенту роботи Маневицької районної

ради сьомого скликання, затвердженого

рішенням районної ради від 15.12.2015 №3/3

 

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 1.4 статті 1 Розділу 1 "ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ" Регламенту роботи Маневицької районної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням районної ради від 15.12.2015 №3/3, для застосування програмно-технічного комплексу системи електронного голосування “Голос”, враховуючи рішення постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності та етики, законності, боротьби зі злочинністю, взаємодії з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації від 13.10.2016 № 8/1, районна рада

в и р і ш и л а:

 

1. Внести до Регламенту роботи Маневицької районної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням районної ради від 15.12.2015 №3/3, наступні зміни та доповнення:

1.1. Пункт 22.1. статті 22 Глави 2. "ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ" Розділу 1. "ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ" викласти в наступній редакції:

"22.1. Функції секретаріату сесійного засідання виконує виконавчий апарат районної ради. Секретаріат організовує ведення протоколів, здійснення запису засідань на електронні носії для його оформлення, забезпечує опрацювання звернень громадян, що надійшли на адресу районної ради під час роботи сесії, а також забезпечує організацію підготовки процедури голосування і прийняття рішення, у тому числі у випадках, передбачених цим Регламентом, веде запис депутатів на виступ, реєструє звернення депутатів, їх запити, заяви і пропозиції";

1.2. Статтю 23 Глави 2. "ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ" Розділу 1. "ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ" викласти в наступній редакції:

"23.1. Лічильна комісія обирається для організації проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів, а також відповідно до статті  36 цього Регламенту на кожному пленарному засіданні.                                                          

23.2. Лічильна комісія обирається Радою з числа депутатів Ради на підставі пропорційного представництва від різних партій шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.                                                                      23.3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря.                                                                                                                    23.4. До складу Лічильної комісії не може входити депутат Ради, щодо якого:                                                                                                                          - поставлено на голосування питання про недовіру, якщо цей депутат одночасно є головою відповідної районної державної адміністрації;                          - поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень;           - вирішується питання про обрання на посаду (звільнення з посади) в органі місцевого самоврядування або комунальному підприємстві, установі, організації;      

- вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- депутати Ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.                                                                                                                  23.5. Лічильна комісія організовує відкрите поіменне голосування.

Для проведення поіменного голосування у випадках, передбачених цим Регламентом, лічильною комісією в алфавітному порядку складається список депутатів ради.

При голосуванні голова лічильної комісії по черзі називає прізвища депутатів ради. Депутат, прізвище якого оголошено, встає і заявляє про одну з таких своїх позицій словами: "за", "проти", "утримуюсь".

Напроти прізвища кожної особи у вказаному списку голова лічильної комісії відображає результат її голосування. Напроти прізвища осіб, які відсутні на пленарному засіданні, голова лічильної комісії робить відмітку "відсутній".

Вказаний список із зазначенням дати проведення пленарного засідання, номеру сесії, питання, з якого проводилось голосування, результатів голосування (кількість осіб, які проголосували "за", "проти", "утрималось",  та кількість осіб, які відсутні на пленарному засіданні) підписується всіма членами лічильної комісії".

1.3. Статтю 36 Глави 3. "ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ" Розділу 1. "ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ" викласти в наступній редакції: "

"36.1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів Ради на пленарних засіданнях проводиться відкрите голосування або відкрите поіменне голосування. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням або таємним голосуванням, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом. Пропозиції та рішення за основу, рішення з процедурних питань приймаються відкритим  голосуванням.

36.2. Відкрите поіменне голосування здійснюється за допомогою програмно-технічного комплексу системи електронного голосування “Голос” з фіксацією результатів голосування.      

Після закінчення кожного голосування за допомогою системи електронного голосування “Голос” результати голосування висвітлюються на інформаційноме табло та оголошуються головуючим на пленарному засіданні.

Результати поіменного голосування, зафіксовані системою електронного голосування “Голос”, роздруковуються та підписуються членами лічильної комісії.                                                                                                               Результати поіменного голосування з метою оприлюднення розміщуються в день голосування на офіційному веб-сайті ради і всі результати поіменних голосувань зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.              

36.3. У разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою системи електронного голосування “Голос” відкрите поіменне голосування відбувається згідно порядку, передбаченого у пункті 23.5. статті 23 цього Регламенту.                                                                                                             36.4. Відкрите голосування проводиться шляхом підняття депутатами руки після оголошення головуючим процедури відкритого голосування".

 

 

Голова ради                                                                           А.М.Мельник

 

Корецький 21170