ПРОТОКОЛ №24

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання

 

ПРОТОКОЛ № 24

 

засідання постійної комісії з питань депутатської діяльності та етики, законності, боротьби зі злочинністю, взаємодії з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації

 

від 19 жовтня 2018 року

 

Склад комісії  5 депутатів.

 

Присутні  4 депутати:  Базарнова Аліна Володимирівна

                                         Зімич Сергій Дмитрович

                                         Снітко В’ячеслав Миколайович

                                         Туревич Олександр Іванович

 

Запрошені:

 

Бичкова Олена Петрівна

редактор Маневицької районної громадсько-політичної газети "Нова доба"

Скоропляс Віктор Петрович

заступник командира частини з громадської безпеки Національної гвардії України (військова частина 1114)

 

В роботі засідання постійної комісії бере участь голова районної ради Мельник Анатолій Миколайович, начальник відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради Бідун Ігор Миколайович.

Друге питання порядку денного розглядається спільно з членами постійної комісії з питань бюджету, фінансів,  використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Про стан та етапи реформування редакції районної газети "Нова доба".

Інформує: Бичкова О.П. – редактор Маневицької районної громадсько-політичної газети "Нова доба".

 

2. Про проект рішення районної ради "Про передачу прав засновника та майна".

Інформує: Бідун І.М. – начальник відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради.

 

3. Про проект рішення районної ради "Про внесення змін та доповнень до Програми профілактики на правопорушень на території Маневицького району на 2016-2020 роки".

Інформує: Скоропляс В.П. – заступник командира частини з громадської безпеки Національної гвардії України (військова частина 1114).

 

 

 

№ 1. С Л У Х А Л И: Інформацію редактора Маневицької районної громадсько-політичної газети "Нова доба" Бичкової О.П. про стан та етапи реформування редакції районної газети "Нова доба".

 

В обговоренні питання взяли участь: депутати районної ради Базарнова А.В., Туревич О.І., Мельник А.М., Бідун І.М.

 

Г О Л О С У В А Л И: за те, щоб прийняти проект рішення постійної комісії за основу та в цілому:

"за" – 4 депутати.

 

В И Р І Ш И Л И:   Прийняти  рішення  №24/1 (додається).

 

№ 2. С Л У Х А Л И: Інформацію начальника відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради Бідуна І.М. про проект рішення районної ради "Про передачу прав засновника та майна".

 

В обговоренні питання взяли участь: депутати районної ради                      Базарнова А.В., Туревич О.І., Мельник А.М.

 

Г О Л О С У В А Л И: за те, щоб прийняти проект рішення постійної комісії за основу та в цілому:

"за" – 4 депутати.

 

В И Р І Ш И Л И:   Прийняти  рішення  №24/2 (додається).

 

№ 3. С Л У Х А Л И: Інформацію заступника командира частини з громадської безпеки Національної гвардії України (військова частина 1114) Скоропляса В.П. про проект рішення районної ради "Про внесення змін та доповнень до Програми профілактики правопорушень на території Маневицького району на 2016-2020 роки".

 

В обговоренні питання взяли участь: депутати районної ради Базарнова А.В., Туревич О.І., Снітко В.М., Зімич С.Д., Мельник А.М.

 

Узагальнена пропозиція:

- викласти пункт 8 розділу І "Паспорт Програми" у наступній редакції:

 

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: у тому числі

Всього коштів

Коштів районного бюджету

 

Всього:

995 000

995 000

 

2016 рік

315 000

315 000

 

2017 рік

420 000

420 000

 

2018 рік

100 000

100 000

 

2019 рік

90 000

90 000

 

2020 рік

70 000

70 000

 

- в розділ ІV "Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки виконання Програми" Програми:

  • абзац 5 викласти у такій редакції - "Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 995 тис. грн."
  • таблицю "Ресурсне забезпечення Програми" викласти в редакції:

 

Ресурсне забезпечення Програми

                                                                                                                                  тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми
Всього 
коштів
Коштів районного
бюджету
Всього:

995 000

995 000

2016 рік

315 000

315 000

2017 рік

420 000

420 000

2018 рік

100 000

100 000

2019 рік

90 000

90 000

2020 рік

70 000

70 000

 

- викласти у новій редакції заходи Програми профілактики правопорушень на території Маневицького району на 2016-2020 роки доповнити завданням 3.3, що додається, та частину таблиці "Загальна сума коштів за Програмою" (додається).

 

Г О Л О С У В А Л И: за те, щоб прийняти проект рішення постійної комісії в цілому, з урахуванням узагальненої пропозиції до змісту проекту рішення районної ради:

"за" – 4 депутати.

 

В И Р І Ш И Л И:   Прийняти рішення 24/3 (додається).

 

 

 

 

Голова комісії

А.В. Базарнова

 

 

 

 


МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання

 

Постійна комісія з питань депутатської діяльності та етики, законності, боротьби зі злочинністю, взаємодії з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 19.10.2018 № 24/1                                                                                  ПРОЕКТ

 

Про стан та етапи реформування

редакції районної газети "Нова доба"

 

Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", заслухавши та обговоривши інформацію редактора Маневицької районної громадсько-політичної газети "Нова доба" Бичкової О.П. про стан та етапи реформування районної газети "Нова доба", постійна комісія

 

в и р і ш и л а:

 

1. Інформацію редактора Маневицької районної громадсько-політичної газети "Нова доба" Бичкової О.П. взяти до відома.

 

2. Рекомендувати голові районної ради Мельнку А.М., голові Маневицької райдержадміністрації Линдюку А.О., редактору Маневицької районної громадсько-політичної газети "Нова доба" Бичкової О.П. продовжити роботу з реформування районної газети "Нова доба" та завершити вищезазначену процедуру до 31 грудня 2018 року.

 

 

 

Голова комісії                                                                            А.В.Базарнова

 


МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання

 

Постійна комісія з питань депутатської діяльності та етики, законності, боротьби зі злочинністю, взаємодії з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 19.10.2018 № 24/2                                                                                  ПРОЕКТ

 

Про проект рішення районної ради

"Про передачу прав засновника та майна"

 

Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи клопотання редакції районної газети "Нова доба" від 11.10.2018 № 34, заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради Бідуна І.М. "Про проект рішення районної ради "Про передачу прав засновника та майна", постійна комісія

 

в и р і ш и л а:

 

1. Інформацію начальника відділу з питань юридичного забезпечення діяльності  районної ради Бідуна І.М.  взяти до відома.

 

2. Погодити нову редакцію запропонованого проекту рішення районної ради "Про передачу прав засновника та майна" згідно додатку.

 

3. Рекомендувати:

3.1. голові районної ради внести нову редакцію проекту рішення на розгляд пленарного засідання ради;

3.2. районній раді затвердити запропонований проект рішення ради.

 

 

 

Голова комісії                                                                            А.В.Базарнова

 

 

Додаток до рішення

постійної комісії №24/2

від 19.10.2018

 

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від.2018/

смт. Маневичі  

ПРОЕКТ

Про передачу прав

засновника та майна

 

Відповідно до пунктів 19, 20 частини 1 статті 43, статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини 3 статті 4, статті 9 Закону України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації", статей 8, 20, 21, 22 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", Цивільним та Господарським Кодексами України, Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, затвердженого рішенням районної ради від 24.10.2006 №6/10, Положення про оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, затвердженого рішенням районної ради від 16.02.2012 №13/19, враховуючи клопотання редакції районної газети "Нова доба" від 11.10.2018 № 34, рішення постійних комісій районної ради з питань депутатської діяльності та етики, законності, боротьби зі злочинністю, взаємодії з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації від 19.10.2018 № 24/2, з питань бюджету, фінансів, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району від 19.10.2018 № 40/1,  районна рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Передати безоплатно у власність редакції районної газети "Нова доба" рухоме майно та кошти, які є спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району, що перебувають на балансі редакції, за умови забезпечення функціонування друкованого засобу масової інформації, збереження його назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості.

 

2. Доручити редакторові газети "Нова доба" О.П. Бичковій передати частину приміщень (10 кімнат, загальною площею 191,4 м2 і гараж-склад загальною площею 66,0 м2) з балансу редакції на баланс Маневицької районної друкарні та укласти відповідний акт приймання-передачі.

 

3. Уповноважити голову районної ради:

3.1. укласти Угоду про передачу прав засновника друкованого засобу масової інформації газети "Нова доба" та підписати її (додається);

3.2. укласти Договір на висвітлення діяльності Маневицької районної ради з суб’єктом господарювання, створеного в результаті перетворення редакції.

 

4. Доручити директорові Маневицької районної друкарні забезпечити передачу в оренду частини нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, які знаходяться за адресою 44601, Волинська область, смт Маневичі, вул. Незалежності, 14, а саме: частину приміщення Маневицької районної друкарні загальною площею 158,2 м2, в тому числі (7 кабінетів) корисної (загальної) площі 126,7 м2 та 31,5 м2 допоміжної площі (коридор) для розміщення редакції газети та гараж-склад загальною площею 32,8 м2, строком на 15 років з дати перереєстрації та розміром річної орендної плати 1 гривня.

 

5. Припинити строковий трудовий договір із редактором Маневицької районної громадсько-політичної газети "Нова доба" О.П. Бичковою з моменту державної реєстрації припинення юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району.

 

 

 

Голова ради                                                                              А.М.Мельник

 

 

Марчук 210 66

Бідун 211 70


МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання

 

Постійна комісія з питань депутатської діяльності та етики, законності, боротьби зі злочинністю, взаємодії з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від 19.10.2018 № 24/3                                                                         ПРОЕКТ

 

Про проект рішення "Про внесення змін

та доповнень до Програми профілактики

правопорушень на території Маневицького

району на 2016-2020 роки"

 

Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", заслухавши та обговоривши інформацію заступника командира частини з громадської безпеки Національної гвардії України (військова частина 1114) Скоропляса В.П., постійна комісія

 

в и р і ш и л а:

 

1. Інформацію заступника командира частини з громадської безпеки Національної гвардії України (військова частина 1114) Скоропляса В.П., взяти до відома.

         

          2. Внести наступні зміни:

2.1. викласти пункт 8 розділу І "Паспорт Програми" у наступній редакції:

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: у тому числі

Всього коштів

Коштів районного бюджету

 

Всього:

995 000

995 000

 

2016 рік

315 000

315 000

 

2017 рік

420 000

420 000

 

2018 рік

100 000

100 000

 

2019 рік

90 000

90 000

 

2020 рік

70 000

70 000

2.2. в розділ ІV "Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки виконання Програми" Програми:

         - абзац 5 викласти у такій редакції:

         "Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 995 тис. грн.";

         - таблицю "Ресурсне забезпечення Програми" викласти в наступній редакції:

Ресурсне забезпечення Програми

                            тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми
Всього 
коштів
Коштів районного
бюджету
Всього:

995 000

995 000

2016 рік

315 000

315 000

2017 рік

420 000

420 000

2018 рік

100 000

100 000

2019 рік

90 000

90 000

2020 рік

70 000

70 000

 

2.3. Заходи Програми профілактики правопорушень на території Маневицького району на 2016-2020 роки доповнити завданням 3.3, що додається, та частину таблиці "Загальна сума коштів за Програмою" викласти у новій редакції (додається).

 

3. Рекомендувати:

3.1. голові районної ради внести питання на розгляд пленарного засідання ради;

3.2. районній раді затвердити запропонований проект рішення ради.

 

 

Голова комісії                                                                                А.В.Базарнова

 

 

Додаток до рішення постійної

комісії № 24/3 від 19.10.2018

 

Зміни до заходів Програми профілактики правопорушень у Маневицькому районі на 2016-2020 роки

 

Найменування завдання

Найменування показника

Значення  показника:

Найменування заходу

Відповідальні виконавці

Програми

Джерела фінансування

Прогнозований обсяг фінансування, у тис.грн

У тому числі за роками, у тис. гривень

 

усього

за роками

 

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

 

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

 

ІІІ. Організація публічної безпеки та  порядку

 

3.3. Забезпечення постійного контролю в місцях незаконного видобудку бурштину сирцю

К-сть одиниць:

 

 

 

 

 

 

Забезпечення якісної організації служби та безпеки особового складу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптичні прилади спостереження (бінокль, тепловізор)

2

 

 

 

2

 

 

Маневицький ВП ГУНП у Волинській області,  райдержадміністрація, районна рада

 районний бюджет

10

 

 

 

10

 

 

генератор

2

 

 

2

 

 

30

 

 

30

 

 

 

придбання навісного спорядження для особового складу

10

 

 

 

10

 

Маневицький ВП ГУНП у Волинській області,  райдержадміністрація, районна рада

районний бюджет

10

 

 

 

10

 

 

 

Всього:

560

280

80

80

70

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНА СУМА КОШТІВ

за Програмою

Районний бюджет

995

315

420

100

90

70

 

Інші (не заборонені законодавством) джерела фінансування

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

995

315

420

100

90

70