Інформація про вжиті заходи щодо протидії корупції в Маневицькій районній раді за ІІ квартал 2015

ПОГОДЖУЮ

Голова Маневицької районної ради

Л.В. Веремчук

 

Інформація

про вжиті заходи щодо протидії корупції в Маневицькій районній раді

за ІІ квартал 2015 року

 

На виконання плану заходів щодо запобігання і протидії корупції в Маневицькій районній раді на 2015 рік у ІІ кварталі вжито наступних заходів.

І. Проведення роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, спрямованої на забезпечення на­лежного знання та розуміння працівниками виконавчого апарату районної ради, депутатами районної ради положень антикорупційного законодавства.                                                                                                                                         З метою своєчасного запобігання фактам службових зловживань і корупційних проявів з боку виконавчого апарату районної ради систематично на оперативних нарадах керівництво ради та виконавчий апарат ради інформувався про зміни та отримував роз’яснення при виникненні питань по антикорупційному законодавстві щодо неухильного дотримання вимог антикорупційного законодавства України.                           Для депутатів районної ради шостого скликання в другому кварталі була підготовлена та вручена «Пам’ятка депутату районної ради» про антикорупційне законодавство з переліком статей та роз’ясненням Закону України «Про запобігання корупції» та статей відповідальності за порушення норм чинного антикорупційного законодавства.

ІІ. Надання консультацій з питань дотри­мання вимог антикорупційного законодавства у разі   виникнення конкретних ситуацій у посадових осіб виконавчого апарату, депутатів районної ради.

Постійно надавались роз’яснення працівникам виконавчого апарату районної ради щодо застосування антикорупційного законодавства України радником голови з питань запобігання та виявлення корупції.                                    Проводився аналіз звернень громадян, що надійшли на розгляд виконавчого апарату районної ради. Протягом ІІ кварталу 2015 року звернень щодо порушення посадовими особами виконавчого апарату районної ради вимог антикорупційного законодавства не надходило.

ІІІ. Превентивні антикорупційні заходи

Контролювалося дотримання розробниками вимог чинного законодавства України при підготовці проектів розпорядчих актів.                      Проводилась юридична експертиза проектів нормативно-правових актів. Аналізувались проекти нормативно-правових актів районної ради для визначення наявності чи відсутності норм, які сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень. Надавалися рекомендації щодо усунення положень з метою запобігання виникненню наслідків корупційного характеру. Також проводилася юридична експертиза проектів розпоряджень голови районної ради, підготовлених працівниками апарату. Забезпечувався доступ громадськості для ознайомлення з проектами нормативно-правових актів районної ради, шляхом розміщення їх на офіційному веб-сайті районної ради. З метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності районної ради на офіційному веб-сайті Маневицької районної рада в мережі Інтернет постійно здійснювалось оприлюднення інформації про проведені заходи за участю керівництва та посадових осіб районної ради; звітів про проведену роботу; прийнятих розпорядчих актів районної ради, що підлягають оприлюдненню.                

ІV. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради здійснює контроль за дотриманням прозорості добору та розстановки кадрів, прийняття та звільнення кадрів.                                                                                     За звітний період з роботи було звільнено начальника організаційного відділу районної ради, яка відповідно до законодавства подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за період який неохоплений попередньою декларацією. Також на посаду радника голови з економічних питань та спільної власності територіальних громад сіл і селищ району призначено особу, яка відповідно до чинного антикорупційного законодавства подала декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.                                                                            Протягом звітного періоду здійснювався систематичний нагляд за поведінкою посадових осіб районної ради, дотриманням ними виконавчої дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку та Загальних правил поведінки держаного службовця.                                                                               Постійно здійснювалася правова оцінка проектів розпорядчих документів та інших документів районної ради з метою запобігання виникненню можливих корупційних ризиків.                                                  Завдяки вжитим заходам щодо запобігання і протидії корупції протягом ІІ кварталу 2015 року до районної ради не надходило рішень суду про притягнення до відповідальності посадових осіб виконавчого апарату районної ради та не було звільнень посадових осіб за вчинення корупційних діянь чи інших правопорушень, пов’язаних із корупцією.                                           Також заяв від фізичних, юридичних осіб стосовно вчинення корупційних правопорушень посадовими особами районної ради у звітному періоді не надходило.

V.Здійснення перевірки фактів своєчасності подання декла­рації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», а з 26 квітня 2015 року відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» до 1 квітня у виконавчий апарат Маневицької районної ради були подані декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також осіб, які були прийняті чи звільнені у встановленому законом порядку. Ці декларації були зареєстровані в журналі обліку декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, по яким надалі були проведені перевірки на своєчасність подання та на наявність конфлікту інтересів. В ході перевірки порушень вчинених декларантами не виявлено.

 

Радник голови районної ради з питань запобігання та виявлення корупції

 

Корецький І.В.

 

13.07.2015


<< Назад