Координаційна рада

 

РІШЕННЯ

наради голів селищних, сільських рад

Маневицького району

 

від 25 грудня 2015 року

З метою вироблення узгоджених пропозицій з питань розвитку місцевого самоврядування та координації дій селищних, сільських рад по забезпеченню соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад, нарада голів селищних, сільських рад вирішила:

1. Утворити Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові Маневицької районної ради.

2. Установити, що Координаційна рада діє відповідно до затвердженого і погодженого головою районної ради Положення про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові Маневицької районної ради.

Голови селищих, сільських рад:

Маневицький                                                                     Гаврилюк О.О.

Колківський                                                                       Палінкевич О.О. 

Боровичівський                                                                  Мандзюк Т.В.

Будківський                                                                        Цикалюк Г.Д.

Великоведмезький                                                              Бойчук Л.К.

Великоосницький                                                                Ковбасюк С.В.

Галузійський                                                                       Шпак І.І.

Годомичівський                                                                   Бойко В.С.

Гораймівський                                                                     Борсук Н.М.

Городоцький                                                                       Пятигорик Є.В.

Довжицький                                                                        Халик О.Є.

Карасинський                                                                      Савчук В.С.

Комарівський                                                                       Ліщук С.І.

Копиллівський                                                                      Давидюк К.С.

Костюхнівський                                                                    Онуфрійчук В.Н.

Красновільський                                                                   Світач Ф.С.

Куклинський                                                                         Бортнік Н.П.

Куликовичівський                                                                 Шикалюк С.В.

Лишнівський                                                                         Ковердюк Т.П.

Лісівський                                                                             Шмигельський В.В.

Новорудський                                                                       Дарчук М.М.

Оконський                                                                            Ярута П.М.

Прилісненський                                                                     Цісарук Н.О.

Рудниківський                                                                       Кушнірчук  А.В.

Серхівський                                                                          Верешко В.В.

Старосільський                                                                     Регешук В.О.

Старочорторийський                                                             Шулипа М.М.

Троянівський                                                                        Ясюк М.А.

Цмінівський                                                                          Оксенюк Н.В.

Черевахівський                                                                    Чернишена В.І.

Четвертнянський                                                                  Романюк І.М.

Чорнижівський                                                                     Сокол М.А.

 

 

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ПРИ ГОЛОВІ МАНЕВИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 25.12.2015 № 1/1

 

Про Положення про Координаційну

раду з питань місцевого самоврядування

при голові Маневицької районної ради

 

                                              Координаційна рада в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові Маневицької районної ради (додається).

  

  

 

Голова районної ради                                                                                              А.М.Мельник   

 

 

 

                                              ЗАТВЕРДЖЕНО                                                         ПОГОДЖЕНО

                  рішенням Координаційної ради №1/1                      Голова Маневицької районної ради

                  від 25 грудня 2015 року                                         А.М.Мельник

                                                                                                                      25  грудня 2015 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування

при голові Маневицької районної ради

1. Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Маневицької районної ради керується у своїй діяльності положеннями  Конституції України, Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами України та цим Положенням.

2. Координаційна рада є дорадчо-консультативним органом і діє при голові Маневицької районної ради на громадських засадах.

До складу Координаційної ради входять голова Маневицької районної ради та його заступник, голова райдержадміністрації за згодою та селищні, сільські голови за їх згодою.

3. Основною формою роботи Координаційної ради є її засідання, що проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання можуть скликатися як за пропозицією однієї третини загального складу Координаційної ради, так і за пропозицією голови Маневицької районної ради.

Час і місце проведення чергового засідання та орієнтовний перелік питань, що мають розглядатися на ньому, Координаційна рада визначає перед закриттям чергового засідання ради. Про можливі зміни і доповнення члени Координаційної ради інформуються в робочому порядку.

4. Засідання Координаційної ради відкриває і веде голова районної ради, в разі його відсутності – заступник чи обраний Координаційною радою головуючий.

5. У засіданнях Координаційної ради можуть брати участь посадові особи органів місцевого самоврядування інших рівнів, члени асоціацій та об’єднань місцевого самоврядування.

6. Координаційна рада може приймати рішення. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер.

7. Координаційна рада у своїй практичній роботі взаємодіє з постійними комісіями районної ради та її виконавчим апаратом.

8. Координаційна рада :

- готує пропозиції по вдосконаленню чинних законів, що регулюють діяльність органів місцевого самоврядування;

- сприяє організації обговорення в органах місцевого самоврядування депутатами місцевих рад, членами територіальних громад проектів законів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України, узагальненню внесених пропозицій і зауважень, доведенню їх до відома комітетів Верховної Ради України;

- обговорює стан економічного і соціального розвитку громад та практичну діяльність органів місцевого самоврядування по здійсненню організаційних і контрольних повноважень щодо затвердження і реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку на підвідомчих радам територіях, розробляє практичні рекомендації;

- аналізує діяльність органів місцевого самоврядування з питань розробки, затвердження і виконання місцевих бюджетів, виробляє пропозиції щодо вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності і самостійності місцевих бюджетів;

- розглядає питання щодо конструктивного і дієвого підходу органів місцевого самоврядування до розв’язання проблем функціонування місцевого господарства і забезпечення життєдіяльності територій, приватизації майна, соціального захисту населення, сприяє узагальненню і поширенню кращої практики роботи з питань, що відносяться до компетенції місцевого самоврядування;

- аналізує стан організаційної роботи органів місцевого самоврядування по здійсненню наданих  Законом повноважень, підвищенню ефективності роботи постійних комісій і виконавчих органів місцевих рад, депутатів, зміцненню і вдосконаленню зв’язків органів місцевого самоврядування з населенням, депутатів з виборцями;

- сприяє налагодженню конструктивних взаємозв’язків органів місцевого самоврядування та районної державної адміністрації по зміцненню законності і порядку на підвідомчих радам територіях, у діяльності органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади, посиленню контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади та виконанням районною державною адміністрацією делегованих повноважень, усуненню з практики відносин виявів нехтування законними правами органів місцевого самоврядування, амбіційності, вольових рішень і тиску щодо діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

- спрямовує увагу на поліпшення навчання посадових осіб місцевого самоврядування, виробляє пропозиції щодо вдосконалення організації їх підготовки і перепідготовки в інституті підвищення кваліфікації кадрів Академії державного управління, його Львівському філіалі, в обласному центрі підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій, проведення стажування працівників органів місцевого самоврядування у виконавчому апараті Маневицької районної ради, вивчення досвіду роботи обласних, міських, районних рад інших областей, залучення до участі в навчанні на місцях посадових осіб місцевого самоврядування і депутатів рад, керівників постійних комісій, працівників виконавчого апарату районної ради, райдержадміністрації, вносить відповідні пропозиції щодо вдосконалення планів і тематики навчання;

- підтримує зв’язки з асоціаціями та іншими добровільними об’єднаннями у системі місцевого самоврядування, сприяє реалізації принципів Європейської Хартії про місцеве самоврядування, рекомендацій Ради Європи та її органів з цих питань, аналізує ефективність впровадження в практику місцевого самоврядування відповідних програм і зарубіжного досвіду.

9. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює виконавчий апарат Маневицької районної ради.