Комунальною установою «Інклюзивно-ресурсний центр» Маневицької районної ради Волинської області оголошується конкурс

Комунальною установою «Інклюзивно-ресурсний центр» Маневицької районної ради Волинської області оголошується конкурс на призначення педагогічних працівників: вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, вчителя-сурдопедагога, вчителя-тифлопедагога, вчителя-огігофренопедагога.(далі працівників ІРЦ).

Повне найменування – комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Маневицької районної ради Волинської області.

Юридична адреса Центру – вулиця 100-річчя Маневич, 59, смт. Маневичі, Маневицький район, Волинська область, 44601

Посади працівників  центру  прирівнюються до посад педагогів. Вимоги до кандидатів на фахівців ІРЦ:

- вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія», «Фізичне виховання» (лікувальна фізкультура) за спеціалізацією логопеда, сурдопедагога, олігофренопедагога, тифлопедагога, а також практичного психолога.

 Претенденти, які виявив бажання взяти участь у конкурсі, подають (особисто або поштою) у відділ освіти Маневицької районної адміністрації вул. Горького, 4, смт. Маневичі, 44600 тел./факс (03376)21288,  такі документи:

- копію паспорта громадянина України;

- письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

- копію трудової книжки;     

- копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

 - письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, мають право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі  25 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору. У разі надсилання документів поштою, датою подання документів вважається зазначена по поштовому штемпелі.

У разі невідповідності наданих документів встановленим вимогам,  претенденти на заміщення вакантних посад до конкурсного відбору не допускаються, про що впродовж трьох днів повідомляються комунальною установою «Інклюзивно-ресурсним центром» Маневицької районної ради Волинської області.

Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

 Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, письмово повідомляються про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше десяти календарних днів з дати закінчення строку подання документів.

Дата проведення конкурсу  4 вересня 2018 року за адресою: відділ освіти Маневицької районної адміністрації вул. Горького,4 смт. Маневичі, 44600 тел./факс (03376)21288.

За додатковою інформацією звертатись  у відділ освіти Маневицької районної адміністрації вул. Горького,4 смт. Маневичі до директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Маневицької районної ради Волинської області Долі Альони Іванівни (03376)21173.