Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря комунального підприємства "Маневицький районний центр первинної медико-санітарної допомоги"

 

 

Правові підстави проведення конкурсу:

- стаття 16 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я";

- постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я";

- Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, затверджене рішенням районної ради від 24.10.2006 № 6/10;

- рішення районної ради від 11.07.2018 № 33/12 "Про внесення змін до рішення районної ради від 09.12.2016 № 14/23 "Про окремі питання призначення та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл і селищ району";

- рішення районної ради від 11.07.2018 № 33/13 "Про затвердження Статуту, передавального акта та призначення головного лікаря комунального підприємства "Маневицький районний центр первинної медико-санітарної допомоги";

- розпорядження голови районної ради від 06.08.2018 № 35-р "Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря комунального підприємства "Маневицький районний центр первинної медико-санітарної допомоги".

 

Назва підприємства: комунальне підприємство "Маневицький районний центр первинної медико-санітарної допомоги".

 

Юридичне та фактичне місцезнаходження підприємства:                                        

вул. Незалежності, 3, смт Маневичі, Волинська обл., 44601.

 

Основні напрямки діяльності: надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що проживає (перебуває) на території населених пунктів Маневицького району, але не обмежуючись вказаними населеними пунктами, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

 

Статут комунального підприємства "Маневицький районний центр первинної медико-санітарної допомоги" затверджено рішенням Маневицької районної ради від 11.07.2018 № 33/13 ( ознайомитися із Статутом можна за посиланням: http://www.manrayrada.gov.ua/activity/act/pro-zatverdzhennya-statutu-peredavalnogo-akta-ta-priznachennya-golovnogo-likarya ).

 

Організаційна структура комунального підприємства "Маневицький районний центр первинної медико-санітарної допомоги":

 

п/п

Назва підрозділу

Кількість штатних посад

1.

Адміністративно-управлінський підрозділ

17,0

2.

Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі

4,0

3.

Лікувально-профілактичні підрозділи

229,5

3.1.

Амбулаторії загальної практики сімейної медицини

138,25

3.2.

Фельдшерсько-акушерські пункти

91,25

Загальна кількість штатних одиниць

250,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального підприємства "Маневицький районний центр первинної медико-санітарної допомоги":

- загальний фонд – 12 745 884, 00 грн.;

- спеціальний фонд – 828 264, 66 грн.

 

Умови оплати праці головного лікаря комунального підприємства:

Умови оплати праці та матеріального забезпечення головного лікаря визначаються контрактом. За виконання обов’язків, передбачених контрактом, головному лікарю нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України у межах кошторису витрат і видатків комунального підприємства відповідно до виділених бюджетних асигнувань та згідно із штатним розписом.

 

Документи для участі приймаються з 10 серпня 2018 року за адресою: 44601, Волинська область, смт Маневичі, вул. Незалежності, 30 (приміщення Маневицької районної ради, 1 поверх, загальний відділ виконавчого апарату районної ради). Документи для участі у конкурсі приймаються до 07 вересня 2018 року (до 16 год. 00 хв.) включно.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (03376) 21170, 22245, e-mail: manevrada@ukrpost.ua .

 

Перелік документів, що подаються претендентами для участі у конкурсі:

1. копія паспорта громадянина України;

2. письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3. резюме у довільній формі;

4. автобіографія;

5. копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідальність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я;

6. копію трудової книжки або інших документів, підтверджують досвід роботи;

7. згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

8. конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формах;

9. довідка МВС про відсутність судимості;

10. медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я;

11. попередження стосовно встановлених Законом України "Про запобігання корупції" вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

12. заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4;

13. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу 1 частини 3 статті 45 Закону України "Про запобігання корупції").

 

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Кваліфікаційні вимоги до посади керівника закладу охорони здоров’я прописані у наказі Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників" (ознайомитися із вищезазначеним наказом можна за посиланням: http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20020329_117.html).

 

Неподання всіх вищенаведених документів тягне за собою рішення конкурсної комісії про недопущення до участі у конкурсі.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються (надсилаються) в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1. подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2. надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3. надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

 

Дата і місце проведення конкурсу:

Інформацію про дату та місце проведення конкурсу буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Маневицької районної ради та повідомлено претендентів додатково.

ДолученняРозмір
dodatok_1.doc28 КБ
dodatok_2.doc28 КБ
dodatok_3.doc25.5 КБ
dodatok_4.doc44.5 КБ