Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації

УКРАЇНА

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від  07.07.2011  № 53-р

 

Про першочергові заходи щодо

забезпечення доступу до публічної

інформації у Маневицькій районній раді

З метою забезпечення безумовного виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, керуючись частиною 2 статті 19 Конституції України, частиною 3 статті 24, частиною 6 статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи пункт 4 Указу Президента України від 05.05.2011 №547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації":

1. Визначити загальний відділ виконавчого апарату районної ради підрозділом, який в установленому порядку організовує доступ до публічної інформації, відповідає за попередній розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію, що надходять до районної ради, а також надає консультації під час оформлення таких запитів.

2. Запитувачам публічної інформації взяти до відома, що з метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа має право подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію (від фізичної, юридичної осіб та об’єднань громадян) згідно з додатками  1, 2, 3.

3. Начальнику загального відділу виконавчого апарату районної ради Музичук С.В., начальнику фінансово-господарського відділу виконавчого апарату районної ради, головному бухгалтеру Каштальян Т.К. визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнати такі місця відповідною оргтехнікою.

4. Керуючому   справами    виконавчого     апарату   районної    ради Борбичу М.Ф., начальнику загального відділу виконавчого апарату районної ради Музичук С.В.,   начальнику   організаційного відділу  районної ради Савчук Н.І.:

4.1. Створити з метою доступу до публічної інформації та її збереження систему обліку документів, що містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на веб-сайті районної ради або в інший спосіб передбачений чинним законодавством.

4.2. Розробити інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання, порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

4.3. Запровадити облік запитів на інформацію.

4.4. Забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень районної ради, прийнятих рішень ради та розпоряджень голови районної ради, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність районної ради.

4.5. Забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті  ради, інформаційних стендах інформації, зазначеної у статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", форм запитів на інформацію.

4.6. При підготовці Положень про відповідні відділи та посадових інструкцій працівників до 01.08.2011 року передбачити здійснення функцій, визначених у пунктах 1, 4 цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою та заступником голови районної ради.

 

Голова ради                                                              П.Р.Зінчук

 

Веремчук 21272

 

ДолученняРозмір
dodatki.doc56.5 КБ